Frederikssund Kommunes logo

Aftaler med boligselskaber

Kommunen har indgået flg. aftaler med boligselskaberne:

For at sikre en bred beboersammensætning i de almene boliger er der indgået aftaler med boligorganisationer om særlige kriterier for udlejning.
I henhold til bekendtgørelse om udlejning af almene boliger § 4 kan en boligorganisation og kommunen aftale, at husstande med et eller flere børn har fortrinsret til boliger med 3 eller flere beboelsesrum.
Aftaler indgået med boligorganisationer om udlejning og ommærkning af boliger.
Frederikssund Kommune har indgået særlige aftaler om anvisning med nogle boligorganisationer.
Redegørelser fra de årlige obligatoriske styringsdialogmøder, som kommunen afholder med boligorganisationerne.