Frederikssund Kommunes logo

Aftaler om særlige kriterier for udlejning

For at sikre en bred beboersammensætning i de almene boliger er der indgået aftaler med fem boligorganisationer om særlige kriterier for udlejning. 

Aftale - Frederikssund Andels Boligforening - forlænget til år 2025 jf. redegørelse fra dialogmøde for 2021

Aftale - Hornsherred almennyttige Boligselskab - forlænget til år 2025 jf. redegørelse fra dialogmøde i 2021

Aftale - MNV Bolig (tidligere Jægerspris Boligselskab) - forlænget til år 2027 (punkt 4.1 og 4.2 udgik i 2015).

Aftale - Frederikssund Boligselskab v/KAB vedr. Gyldenstens Vænge - forlænget til år 2024, jf. allonge fra 2021

Behandling af de konkrete ansøgninger baseres på et konkret skøn vedrørende behovet i den enkelte boligorganisation, afdeling, opgang m.v. samt en vurdering af den ønskede beboersammensætning.

Læs uddybende om rammerne for indgåelse af aftalerne.