Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Aftaler om særlige kriterier for udlejning

For at sikre en bred beboersammensætning i de almene boliger er der indgået aftaler med fem boligorganisationer om særlige kriterier for udlejning. 

Aftale - Frederikssund Andels Boligforening - forlænget til år 2021 jf. redegørelse fra dialogmøde for 2017

Aftale - Hornsherred almennyttige Boligselskab - forlænget til år 2021 jf. redegørelse fra dialogmøde for 2017 

Aftale - Jægerspris Boligselskab - forlænget til år 2019, dog udgår punkt 4.1 og 4.2 jf. redegørelse for dialogmøde for 2015 & redegørelse for dialogmøde 2018

Aftale - Frederikssund Boligselskab - gældende t.o.m. år 2019

Aftale - Frederikssund Boligselskab v/KAB vedr. Gyldenstens Vænge - gældende til år 2020

Behandling af de konkrete ansøgninger baseres på et konkret skøn vedrørende behovet i den enkelte boligorganisation, afdeling, opgang m.v. samt en vurdering af den ønskede beboersammensætning.

Læs uddybende om rammerne for indgåelse af aftalerne.