Frederikssund Kommunes logo

FGU - Nordsjælland 

FGU Nordsjælland er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, som tilbyder Forberedende Grunduddannelse til unge i Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, og Rudersdal kommuner.

FGU er målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen har tre spor:

  • AGU – almen grunduddannelse
  • PGU – produktionsgrunduddannelse
  • EGU – erhvervsgrunduddannelse.

Med FGU er en række eksisterende tilbud for unge under 25 år blevet sammenlagt. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

På hjemmesiden om FGU Nordsjælland og FGU-uddannelsen kan du læse mere om FGU Nordsjælland. 

I Frederikssund Kommune ligger AGU og eventværksted på CampusU10, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund.

PGU-værkstederne samt EGU ligger på Skuldelevvej 24, 4050 Skibby.