Frederikssund Kommunes logo

Ungeliv    

Ungeliv er en ny ungeenhed i Frederikssund Kommune, forankret i center for Kultur, Fritid og Ungeliv. Ungeliv består af Ungdommens Uddannelsesvejledning UU, Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse, 10.klasse, Ungdomsskole og Ungdomsklubber. Tanken med Ungeliv er, at styrke synergi og samarbejde i mellem de 5 enheder, for at fremme et endnu bedre ungeliv i Frederikssund, med særligt fokus på skole, uddannelse, fritid, trivsel og tryghed.

Kontakt

Ungdommens uddannelsesvejledning UU

Få hjælp til uddannelsesvalg, information om ungdomsuddannelser, deadlines for ansøgning til ungdomsuddannelse, adgangskriterier, optagelsesprøver m.m.
Læs mere på Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside.

Trivsel og kriminalitetsforebyggelse

SSP er et kriminalpræventivt samarbejde mellem skole og socialområdet i kommunen samt politiet.
SSP-koordinatoren og SSP-konsulenten kan kontaktes af alle som måtte have behov for sparring, råd eller vejledning i forhold til det forebyggende og kriminalitetsforebyggende arbejde, mistrivsel eller bekymringer.
Læs mere om SSP-samarbejdet.

Ungdomsskole

I Ungdomsskolen findes der et bredt udvalg af aktiviteter for alle unge i Frederikssund Kommune.
Her kan du fx gå til motocross, teater, dykning, sprogundervisning, triatlon, krea, musik, Café Kosmos, knallertkørekort, Ungeråd og meget andet.
Læs mere på Ungdomsskoles hjemmeside.

10.klasse

Ny spændende 10.klasse i Frederikssund ser dagens lys. 10.klasse er bygget op som en efterskole, med linjefag, valgfag, tæt samarbejde med Frederikssund Gymnasium, U/nord og Ungdomsskolen.
Læs mere på hjemmesiden for 10. klasse - CampusU10.

Ungdomsklubber

I Frederikssund Kommune er der ungdomsklubber i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby. Tilbuddet er for alle unge i alderen 7. klasse til og med 17 år.
Ungdomsklubberne samarbejder tæt med ungdomsskolen, for at give endnu bedre fritidsmuligheder, for de unge i Frederikssund Kommune. 
Læs mere om ungdomsklubberne.

Ungeliv

Sekretariat, Stine Nielsen, telefon 29166149
Leder, Kristian Holmstrup Kock, telefon 24693704