Frederikssund Kommunes logo

Nyhedsarkiv for 2022

2. december 2022Hastigheden nedsættes flere steder

I en række landsbyer og på en række mindre veje i kommunen bliver hastigheden nu sat ned fra 50 km/t til 40 km/t. Det blev besluttet på Plan og Tekniks møde onsdag den 30. november.
Agervej i Slangerup. Foto: Frederikssund Kommune.

1. december 2022Strategisk Energi- og Varmeplan vedtaget

Frederikssund Kommunes Strategisk Energi- og Varmeplan skal sikre en helhedsorienteret planlægning af energi- og varmeforsyningen i Frederikssund Kommune. Planen giver også indsigt i hvilken type opvarmning, der vil være til rådighed i kommunen i fremtiden. Planen blev endeligt vedtaget af et enigt Byråd den 30. november 2022.
Udsnit af kort over kommunen med farver, der angiver varmeforsyningsområder. Grafik: Frederikssund kommune.

29. november 2022Flere blomster i byerne

Som et led i kommunens strategi for at fremme biodiversiteten er projekt Blomster i Byen søsat. Projektet vil løbe over flere år, hvor forskellige tiltag vil øge mængden af blomster i byerne til gavn for plante- og dyrelivet.
Blomstrende eng med hvide og lyserøde blomster. Foto: Frederikssund Kommune.

25. november 2022Rottetilsyn på tilsynspligtige ejendomme

I perioden fra november 2022 til og med februar 2023 vil tilsynspligtige ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af en af kommunens rottebekæmpere.
Rotte. Foto: Colourbox.

25. november 2022Gløgg og Blankfisk

Fishing Zealand og Frederikssund kommune inviterer til en hyggelig dag langs kysterne i Fjordlandet søndag den 11. december, hvor dagen afsluttes med hygge ved bålet.
Lystfisker fremviser en stor havørred. Foto: Fishing Zealand.

24. november 2022Foredrag, debat og workshop på bibliotekerne

Frederikssund bibliotekerne bugner af tilbud til de læselystne. Der holdes både foredrag, debatter og læsekredsworkshop foruden alle de andre tilbud som f.eks. krea-kram-poser til advent, børneteater og lørdagslæsning.
Børneteater.

18. november 2022Færinger kan brevstemme til Lagtingsvalg

Færøske vælgere i Danmark har nu mulighed for at brevstemme til det kommende Lagtingsvalg på Færøerne. Der kan brevstemmes i Borgercenteret på rådhuset i Frederikssund frem til den 5. december.
Blyant sætter et kryds. Grafik: Colourbox.

18. november 2022Folkeskolen i fokus på topmøde

Det var fremtidens samarbejde om folkeskolen, der var i fokus, da mere end 100 deltagere var til skoletopmøde i Skuldelevhallen onsdag den 16. november. Formålet var at samle alle gode kræfter i og omkring folkeskolen i Frederikssund Kommune i et samarbejde om kvalitetsudviklingen af elevernes læring og trivsel.
Paneldebat under skoletopmødet. Foto: Frederikssund Kommune.

15. november 2022Arbejdslyst skaber man sammen

Det er vigtigt, at man har lyst til at gå på arbejde, og derfor har ledelsen sammen med medarbejderne sat gang i flere tiltag, der skal gøre arbejdsdagen endnu bedre. Det har de nu vundet en pris for.
Diplom for prisen som Årets Fighter. Foto: Frederikssund Kommune.