Frederikssund Kommunes logo

Nyhedsarkiv for 2022

5. oktober 2022Tre nominerede til Kulturpris 2022

Der er fundet tre nominerede til årets kulturpris. Alle tre har bidraget til kulturen i Frederikssund Kommune, men på hver deres måde. Vinderen bliver afsløret ved prisoverrækkelsen onsdag den 12. oktober.
Foran Langes Magasin i Frederikssund ses navnene på alle de tidligere modtagere af Kulturprisen. Foto: Frederikssund Kommune.

4. oktober 2022Fælles ansvar at anmelde rotter

Det er en pligt at anmelde det til kommunen, hvis du ser en rotte, eller bare tegn på en rotte – også selvom det ikke er hjemme hos dig selv. Som grundejer har du også pligt til at renholde og rottesikre din ejendom.
Rotte ved husmur. Foto: Colourbox.

3. oktober 2022Klimatilpasningsplan i høring

På Byrådets seneste møde blev det besluttet at sende forslaget til klimatilpasningsplan i fire ugers offentlig høring. Planen er en del af forarbejdet til den kommende DK2020-Klimaplan.
Oversvømmet rørskov ved vintertid. Foto: Frederikssund Kommune.

3. oktober 2022Frederikssund møder vandet: Udstilling på havnen

Gennem hele sommeren har borgerne i Frederikssund Kommune kunnet bidrage med ideer til kystbeskyttelse af Frederikssund midtby. Fra den 10. oktober bliver alle de mange gode ideer og input udstillet på havnen i Frederikssund.
Fire personer står om et bord og kigger på et kort over Frederikssund midtby. Foto: Frederikssund Kommune.

30. september 2022Kommunen søger om frisættelse på folkeskoleområdet

Alle kommuner i Danmark kan søge om frisættelse for lovgivningen på et af tre velfærdsområder. Byrådet i Frederikssund Kommune har besluttet at søge om frisættelse på folkeskoleområdet som første prioritet, og på ældreområdet som anden prioritet.
Elever til undervisning. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

30. september 2022Invitation til Erhvervskonference 2022

I 2022 er Frederikssund Kommune igen klar med en Erhvervskonference for kommunens virksomheder. Der er et spækket program, som byder på oplæg om både grøn omstilling og arbejdskraft – med god plads til netværk.
Person svejser.

30. september 2022Fjernvarme på vej til Vinge, St. Rørbæk og Strandvangen

På byrådsmødet onsdag den 28. september blev I/S Vestforbrændings projekt til varmeforsyning af Vinge, St. Rørbæk, Strandvangen med mere godkendt. Dermed er der nu fjernvarme i sigte i disse to byer samt i et hjørne af den sydlige del af Frederikssund.
Kortudsnit over fjernvarme i Vinge. Grafik fra I/S Vestforbrændings projektforslag.

28. september 2022Fiskeri i efterårsferien for hele familien

For børnefamilier er skolernes efterårsferie en oplagt mulighed, for at opleve naturens “efterårsmagi” på nærmeste hold ved Grønlien Sø – med en fiskestang i hånden.
Dreng og pige med fiskestang og fanget fisk. Foto: Fishing Zealand.

27. september 2022Naturpleje ved Kignæs Havn

Opdateret: Arbejdet er udsat indtil videre på grund af regn.

Frederikssund Kommune vil udføre naturpleje på det tilgroede strandengsareal ved Kignæs Havn. Naturplejen vil bestå i, at en skovningsmaskine fælder og bortkører alt træ- og buskopvækst på arealet.
Oversigtsbillede af området ved Kignæs Havn, hvor det omtalte areal er markeret. Grafik: Frederikssund Kommune.