Frederikssund Kommunes logo

Nyhedsarkiv for 2021

5. oktober 2022Handicap- og psykiatripolitik i høring

Udkast til Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 for voksenområdet sendes i offentlig høring fra den 5. oktober til den 6. november 2022.
Fem hænder holder om hinandens håndled og danner en cirkel. Foto: Colourbox.

5. oktober 2022Tre nominerede til Kulturpris 2022

Der er fundet tre nominerede til årets kulturpris. Alle tre har bidraget til kulturen i Frederikssund Kommune, men på hver deres måde. Vinderen bliver afsløret ved prisoverrækkelsen onsdag den 12. oktober.
Foran Langes Magasin i Frederikssund ses navnene på alle de tidligere modtagere af Kulturprisen. Foto: Frederikssund Kommune.

4. oktober 2022Fælles ansvar at anmelde rotter

Det er en pligt at anmelde det til kommunen, hvis du ser en rotte, eller bare tegn på en rotte – også selvom det ikke er hjemme hos dig selv. Som grundejer har du også pligt til at renholde og rottesikre din ejendom.
Rotte ved husmur. Foto: Colourbox.

3. oktober 2022Klimatilpasningsplan i høring

På Byrådets seneste møde blev det besluttet at sende forslaget til klimatilpasningsplan i fire ugers offentlig høring. Planen er en del af forarbejdet til den kommende DK2020-Klimaplan.
Oversvømmet rørskov ved vintertid. Foto: Frederikssund Kommune.

3. oktober 2022Frederikssund møder vandet: Udstilling på havnen

Gennem hele sommeren har borgerne i Frederikssund Kommune kunnet bidrage med ideer til kystbeskyttelse af Frederikssund midtby. Fra den 10. oktober bliver alle de mange gode ideer og input udstillet på havnen i Frederikssund.
Fire personer står om et bord og kigger på et kort over Frederikssund midtby. Foto: Frederikssund Kommune.

30. september 2022Kommunen søger om frisættelse på folkeskoleområdet

Alle kommuner i Danmark kan søge om frisættelse for lovgivningen på et af tre velfærdsområder. Byrådet i Frederikssund Kommune har besluttet at søge om frisættelse på folkeskoleområdet som første prioritet, og på ældreområdet som anden prioritet.
Elever til undervisning. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

30. september 2022Invitation til Erhvervskonference 2022

I 2022 er Frederikssund Kommune igen klar med en Erhvervskonference for kommunens virksomheder. Der er et spækket program, som byder på oplæg om både grøn omstilling og arbejdskraft – med god plads til netværk.
Person svejser.

30. september 2022Fjernvarme på vej til Vinge, St. Rørbæk og Strandvangen

På byrådsmødet onsdag den 28. september blev I/S Vestforbrændings projekt til varmeforsyning af Vinge, St. Rørbæk, Strandvangen med mere godkendt. Dermed er der nu fjernvarme i sigte i disse to byer samt i et hjørne af den sydlige del af Frederikssund.
Kortudsnit over fjernvarme i Vinge. Grafik fra I/S Vestforbrændings projektforslag.

28. september 2022Fiskeri i efterårsferien for hele familien

For børnefamilier er skolernes efterårsferie en oplagt mulighed, for at opleve naturens “efterårsmagi” på nærmeste hold ved Grønlien Sø – med en fiskestang i hånden.
Dreng og pige med fiskestang og fanget fisk. Foto: Fishing Zealand.