Frederikssund Kommunes logo
13. september 2023

AKU Center skal drive kantine på Campus Frederikssund

AKU Center Højagergaard har lavet en aftale med Frederikssund Gymnasium og U/Nord om fremadrettet at drive kantine for eleverne på Campus Frederikssund.

Det er ni medarbejdere med kognitive funktionsnedsættelser sammen med pædagogisk og køkkenfagligt personale, der skal drive kantinerne. Det foregår i beskyttet beskæftigelse, der giver medarbejderne mulighed for at bruge deres ressourcer og kompetencer i arbejdssammenhæng, så den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer til på sigt at komme så tæt på arbejdsmarkedet som muligt, for eksempel i skånejob eller eventuelt ordinær beskæftigelse.

- Jeg glæder mig meget over den her mulighed for vores borgere i beskyttet beskæftigelse. Mange af medarbejderne i beskyttet beskæftigelse er selv unge, og ved at de får deres daglige gang på Campus Frederikssund, kommer de tættere på både andre unge mennesker og på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Det kan få betydning for deres udvikling og deres fremtid, fortæller Anne Sofie Uhrskov (V), formand for Social og sundhed.

Læring på begge sider af disken

På Campus Frederikssund er glæden over det nye samarbejde også stor. Her ser de frem til en kantine, der kommer til at være meget mere end bare kantinedrift.

- På Campus Frederikssund glæder vi os vildt meget til at samarbejde om en kantinedrift, som har et bredere sigte end det at sælge mad. Her får vi læring på begge sider af disken, hvor unge mennesker er i forskellige uddannelsesforløb. Og det, at det er en gruppe borgere med særlige udfordringer, der er i køkkenet og udsalget, kan vi sagtens se som en gevinst for vores gymnasieelever. De får måske et andet perspektiv på udviklingshandicappede – og det passer meget godt til vores værdisæt om at danne de unge, og give plads til diversitet og rummelighed, siger Agnethe Dybro Pedersen, rektor på Frederikssund Gymnasium og formand for Campus Frederikssund.

Maden er dog stadig en væsentlig faktor i en kantine, og eleverne på Campus kan se frem til et sundt og attraktivt sortiment til rimelige priser og med miljø og økonomisk bæredygtighed i fokus. Maden bliver forskellige typer sandwich, salatbar, snacks og forskellige drikkevarer.

Også på borgmesterkontoret vækker det nye samarbejde glæde.

- Jeg synes det er en super god ide at lave et samarbejde – måske endda det første i landet af sin slags – mellem AKU Center og Campus Frederikssund. Vi har nogle borgere, som trods et udviklingshandicap er så velfungerende, at de sagtens kan fungere i et arbejde. Det har vi set andre steder og erfaringen er, at det er rigtig godt for dem at være med til at gøre en forskel for andre. Og så tror jeg bestemt, at det bliver en gevinst for både dem og eleverne på Campus at se hinanden og være en del af hinandens liv, siger borgmester Tina Tving Stauning (A).