Frederikssund Kommunes logo

Uddannelse og opkvalificering

Vi har mange muligheder for at hjælpe dig og dine medarbejdere med uddannelse opkvalificering. Læs mere her om vores forskellige tilbud.

Virksomhedspraktik

Tag en ledig jobkandidat i virksomhedspraktik og få mulighed for at vurdere og opkvalificere en potentiel medarbejder. Du kan få en jobkandidat i virksomhedspraktik, inden du beslutter, om du fortsætter ansættelsen - enten som løntilskud eller fast job. Samtidig bliver jobkandidaten opkvalificeret og får erfaring, som fungerer som springbræt til et fast job - i din eller en anden virksomhed.

Det praktiske

Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for virksomheden.

Er der behov for kurser inden kandidaten starter i virksomhedspraktik, tilrettelægger vi den nødvendige opkvalificering i samarbejde med dig.

Varighed

For dagpengemodtagere er perioden typisk fire uger. 

For nyuddannede er der mulighed for otte ugers praktik.

For andre typer af ledige jobkandidater uden erhvervserfaring og lang ledighed kan perioden være op til 13 uger med mulighed for forlængelse.

Hvordan får jeg en virksomhedspraktikant?

Hvis du ikke selv har en kandidat, hjælper vi dig med at finde den rette. Kontakt en virksomhedskonsulent, så hjælper vi dig - Kontaktinfo på virksomhedskonsulenterne

Har du selv fundet en kandidat, du ønsker at få i virksomhedspraktik, skal du ansøge om at oprette virksomhedspraktikken på VITAS.

Se vejledning  - Få mere information om virksomhedspraktik eller følg vejledningen

Virksomhedspraktikken må først begynde, når den er godkendt af jobcentret i den kommune hvor kandidatens har adresse, det er ikke nødvendigvis Frederikssund Kommune.

Krav

Du kan ikke oprette virksomhedspraktik for en ledig, som senest har været ansat i din virksomhed.

Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden tilskud og i virksomhedspraktik.

Arbejdsfunktionerne skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.

Stillingen skal være egnet til, at kandidaten efterfølgende kan ansættes på normale vilkår. Se også under ”Tilskud til ansættelser”.

Voksenlærling

Ansæt en voksenlærling og styrk din virksomhed med de rette kompetencer. Lærlingen skal være fyldt 25 år, når uddannelsen begynder. I kan som virksomhed ansøge om et tilskud til lærlingens praktikophold.

Fordelen ved at ansætte en voksenlærling er ofte, at vedkommende allerede har erhvervserfaring og fra starten er klar til at tage et større ansvar. I kan ansætte en kandidat som voksenlærling, når han eller hun er:

  • ledig ufaglært eller ledig faglært med forældet uddannelse
  • ledig faglært med mere end 6 måneders ledighed
  • beskæftiget og ufaglært. Til uddannelser, hvor der mangler arbejdskraft

Virksomheden skal i uddannelsesperioden betale hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte indenfor faget. Din virksomhed skal være godkendt til at uddanne lærlinge. Er din virksomhed ikke godkendt, eller er du i tvivl, så kontakt nærmeste erhvervsskole.

Uddannelsens længde og indhold afhænger af lærlingens tidligere arbejdserfaring og uddannelse. Størrelsen på tilskuddet afhænger af, om kandidaten er ledig eller beskæftiget inden uddannelsens start.

Læs mere om voksenlærlingeordningen:

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/voksenlaerling/

Ansøg om tilskud til voksenlærling: vitas.bm.dk

AUB-tilskud under skolepraktik:
I skoleperioderne modtager virksomheden tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Vi hjælper dig

Du er altid velkommen til at kontakte Job- og Virksomhedsservice, hvis du vil høre mere om voksenlærlinge eller har spørgsmål.

Kontakt virksomhedskonsulenterne - Kontaktinfo på virksomhedskonsulenterne

Ansæt en flygtning (igu-forløb)

Du kan være med til at integrere nye Frederikssund borgere ved at ansætte en flygtning i integrationsgrunduddannelse (igu-forløb).

Den bedste integration sker, når flygtninge får mulighed for hurtigt at blive en del af arbejdsmarkedet.

Du kan ansætte en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning i et integrationsuddannelsesforløb i din virksomhed. Det kaldes et "igu-forløb".

I skal sammen udarbejde en aftale for forløbet, som skal angive, hvilke arbejdsområder og funktioner din nye medarbejder skal beskæftige sig med. Arbejdsopgaverne tilrettelægges ud fra hans eller hendes kvalifikationer og kompetencer og efter virksomhedens behov.

Toårigt forløb med praktik og uddannelse

Et igu-forløb er et toårigt forløb. Det består af en lønnet praktikstilling og skoleundervisning.

Private virksomheder kan få en kontant bonus efter seks måneder og igen efter to år, når IGU-forløbet er afsluttet. Hør mere om bonus hos din virksomhedskonsulent.

Praktikdelen skal udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Du bør skabe en vekselvirkning mellem praktik og undervisning. Medarbejderens løn skal følge lønsatserne for erhvervsgrunduddannelsen.

Skoleundervisningen giver medarbejderen sproglige færdigheder og erhvervsrettede kvalifikationer. Forløbet varer i alt 23 uger a 37 timer. Skoleundervisningen består af danskuddannelse og/eller andre kurser, fx AMU, FVU og HF enkeltfag.

Når medarbejderen er på uddannelse, skal du ikke betale løn. Medarbejderen får i stedet uddannelsesgodtgørelse fra kommunen. Det er muligt at komme i igu-forløb frem til den 1. januar 2024. 

Sådan gør du

Kontakt en virksomhedskonsulent, så hjælper vi dig - Kontaktinfo på virksomhedskonsulenterne