Frederikssund Kommunes logo

Partnerskabsaftale

Indgå en Partnerskabsaftale; et gensidigt forpligtigende samarbejde med Center for Job og Rådgivning

Partnerskabsaftalen er bygget op omkring rekruttering, uddannelse samt opkvalificering af ledige og medarbejdere og om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Det er et samarbejde med fokus på rekruttering til ordinært arbejde og med fokus på socialt ansvar. 
Formålet er i fællesskab at sikre fremtidens arbejdskraft og skabe sammenhænge mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsudviklingen.

Nyttig information

Det giver god mening at etablere en Partnerskabsaftale, hvis I vil arbejde systematisk med socialt ansvar.

Se Partnerskabsaftalen her.

Rammer for samarbejdet

Både Center for Job og Rådgivning og virksomheden forpligter sig til at stille en fast kontaktperson til rådighed, når der indgås en Partnerskabsaftale.

Samarbejdet i Partnerskabsaftalen er - ligesom Center for Job og Rådgivning i Frederikssund Kommune - underlagt vilkår i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Ligebehandlingslovene om ligestilling mellem kvinder og mænd samt Lov om forbud mod forskelsbehandling på baggrund af alder, etnicitet, handicap m.v.

Link til Ligebehandlingsnævnets hjemmeside.

Link til lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Interesseret i at høre mere om en Partnerskabsaftale?

Kontakt en af vores virksomhedskonsulenter direkte uden om Rådhusets hovednummer – se kontaktinfo her.
Eller send en mail direkte til virksomhedsservice@frederikssund.dk – så kontakter vi dig hurtigst muligt.

FN´s 17 Verdensmål

I 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande 17 Verdensmål for en global bæredygtig udvikling - disse Verdensmål bliver også kaldet Sustainable Development Goals eller SDG’erne.
Når I har en Partnerskabsaftale med Center for Job og Rådgivning i Frederikssund, bidrager I til FN's Verdensmål nr. 4 (Kvalitetsuddannelse), Verdensmål nr. 8 (Anstændige jobs), Verdensmål nr. 10 (Mindre ulighed) og Verdensmål nr. 17 (Partnerskaber). Disse Verdensmål handler om samfundsansvar, også  kaldet Corporate Social Responsibility (CSR).

Læs om de 17 Verdensmål til en bæredygtig udvikling her.

Med en Partnerskabsaftale med Center for Job og Rådgivning, arbejder I systematisk og dokumenterbart med jeres sociale ansvar. I kan bruge jeres sociale engagement til at målrette jeres CSR-arbejde, styrke jeres brand, tiltrække arbejdskraft og have konkurrencefordele ved f.eks. udbud, fordi I arbejder med den del af CSR-feltet, der handler om medarbejdere, som er syge, medarbejdere med handicap og/eller ledige mennesker, som befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. 

Corporate social responsibility - socialt ansvar

Corporate social responsibility (CSR) betyder kort sagt, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund.
Virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med deres interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar.
Når din virksomhed vil arbejde mere målrettet med CSR, kan vi hjælpe med gode råd og kompetent vejledning.

Den sociale beregner

På Den Sociale Beregner kan I udregne værdien af jeres sociale ansvar på samfundsniveau i kr. og øre.

Prøv Den Sociale Beregner her.

Benchmarkmodel

I VITAS finder I en benchmarkmodel, hvor I kan se og sammenligne jeres sociale ansvar med eksempelvis jeres branche.

Prøv VITAS's benchmarkmodel her.