Frederikssund Kommunes logo

Find din nye medarbejder

Gennem Frederikssund Jobcenter kan din virksomhed rekruttere nye medarbejdere og der kan aftales en indledende praktikperiode og løntilskud med henblik på oplæring af din kommende nøglemedarbejder.

Har du brug for hjælp, så ring direkte til en virksomhedskonsulent så hjælper vi dig - Kontaktinfo på virksomhedskonsulenterne

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for virksomheden. Der findes forskellige typer af virksomhedspraktikker, alt efter formålet med praktikken.

Rekrutteringspraktik

Som virksomhed har I mulighed for at tilbyde en praktik til en ledig kandidat, og bruge praktikperioden til opkvalificering eller en vurdering af kandidatens kompetencer forud for en ordinær ansættelse.

Er der behov for kurser i forlængelse af virksomhedspraktikken, forud for en ansættelse, kan I kontakte en virksomhedskonsulent og høre om mulighederne for hvilke opkvalificeringsmuligheder kandidaten kan få støtte til. Læs mere om rekrutteringspraktik

Snusepraktik og nye kompetencer

I kan tilbyde en praktik til en ledig kandidat som efter praktikken kan føje nyerhvervede kompetencer til sit CV og videre jobsøgning eller til en kandidat, som ønsker at blive afklaret omkring jobretning ved f.eks. et brancheskifte

Afklaringspraktik

Denne praktik er for de kandidater, hvor vejen til eller tilbage til arbejdsmarkedet er lidt længere. I disse situationer er formålet at vurdere eller træne arbejdsevne, jobmål.

Læs mere om afklaringspraktik

Løntilskud

Du kan få refunderet en del af lønnen, hvis du har ansat en medarbejder i et job med løntilskud.

Sådan søger du tilskud

  • Du skal altid bruge NemRefusion, når du søger om at få udbetalt refusion for løntilskud.
  • For at bruge NemRefusion skal du have en NemKonto
  • Du modtager refusionen, to bankdage efter vi har anvist pengene til din bank.

Søg om refusion på løntilskud 

Der er forskellige satser for private og offentlige virksomheder og der er forskellige satser for førtidspensionister (skånejob) og nyuddannede med et handicap.

Tilskud til opkvalificering af dine medarbejdere

Opkvalificeringsjob. Når du ansætter ledige kandidater, kan du få tilskud til opkvalificering. På den måde bliver kandidater opkvalificeret, så de matcher dine jobkrav. Det udvider ansøgerfeltet til din ledige stilling.

Du kan få tilskud til alle former for opkvalificering. Det kan for eksempel være kurser i hygiejne, truckcertifikat, It-kurser eller sprogundervisning.

Hvem kan få tilskud til opkvalificering?

Kandidater, som har været ledig i 12 måneder, kan få tilskud til opkvalificering. Er kandidaten under 30 år, er det kun 6 måneder.

Der er ikke et krav til perioden for ledighed for kandidater, der får sygedagpenge, førtidspension eller revalideringsydelse eller nyuddannede kandidater med handicap.

Sådan gør du

Har du brug for hjælp, så ring direkte til en virksomhedskonsulent, så hjælper vi dig med at finde kandidater eller få søgt tilskud til opkvalificering, hvis du selv har fundet en kandidat.

Betingelser

Opkvalificeringen skal ligge ud over normal oplæring. I må ikke modtage løntilskud eller andre ydelser til den ansatte.

Jobrotation – tilskud til vikarer

I jobrotation deltager fastansatte medarbejdere i uddannelse i arbejdstiden, mens ledige ansættes som vikarer i uddannelsesperioden.

Du kan ansætte en eller flere ledige som vikarer i op til 6 måneder og få tilskud til vikarernes løn, hvis en eller flere af dine medarbejdere skal på lønnet efteruddannelse. Det kaldes jobrotation.

Alle dine medarbejdere kan deltage i jobrotation - undtagen dem med lange videregående uddannelser

Tilskud

Du skal betale sædvanlig løn til medarbejderen på efteruddannelse og overenskomstmæssig eller sædvanlig gældende løn til vikaren.

Betingelser

  • Vikaren I ansætter, skal have været ledig i mindst 6 måneder.
  • Vikaren skal løse de samme opgaver, som den faste medarbejder løser
  • Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge

Læs mere om Jobrotationsordningen

Sådan gør du

Har du brug for hjælp, så ring direkte til en virksomhedskonsulent, så hjælper vi dig med at planlægge jobrotationen i samarbejde med dig og de relevante uddannelsesinstitutioner. Vi hjælper også med at finde vikarer til din virksomhed.

Ansæt en fleksjobber

Få en fleksjobber til at løse nogle af de opgaver, der ikke skal løses af dine fuldtidsansatte.

Hvad er et fleksjob?

En fleksjobber kan arbejde på deltid og kan løse nogle af de opgaver, som ikke skal eller kan løses af dine fuldtidsansatte. De kan fx hjælpe med at gøre rent, lave mad, løse administrative opgaver og betjene kunder, men det kan også være specialister der bare ikke kan arbejde fuldtid. Du skal være opmærksom på, at en fleksjobber har nogle behov, du skal tage hensyn til. Det kan fx være særlige arbejdstider eller en speciel stol.

Du betaler løn for de timer, han eller hun arbejder. Medarbejderen får supplerende offentlig ydelse ved siden af. 

Hvem kan ansætte en fleksjobber?

Alle kan ansætte en ledig i fleksjob, men det er en midlertidig ansættelse, som kan vare op til fem år. Hvis du vil beholde fleksjobberen, efter de fem år er gået, er det kommunen, der vurderer, om det kan lade sig gøre.

Har du brug for hjælp, så kontakt en virksomhedskonsulent direkte så hjælper vi dig - Kontaktinfo på virksomhedskonsulenterne