Frederikssund Kommunes logo

Afskedigelser i større omfang

Står din virksomhed overfor at skulle tilpasse arbejdsstyrken i større omfang? Så tilbyder Job- og Virksomhedsindsats hjælp til at undersøge alternative muligheder eller hjælp til varslingsindsatsen.

Arbejdsfordeling

Hvis en virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomhed og medarbejdere.

Arbejdsfordeling vil sige, at de berørte medarbejderes arbejde fordeles anderledes, hvis der i en periode ikke er arbejde nok, og at arbejdstiden derfor nedsættes.

Varsling ved større afskedigelser

Varslingsindsatsen ved større afskedigelser er den hjælp, din virksomheder kan få via Job- og Virksomhedsindsats, når der skal varsles større afskedigelser.

Det regionale arbejdsmarkedsråd kan inden for rammerne af en særlig statslig bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte.

Kontakt: Job- og Virksomhedsindsats – ring direkte til en virksomhedskonsulent Kontaktinfo på virksomhedskonsulenterne