Frederikssund Kommunes logo

Elektronisk korrespondance med praktiserende læge og hospital

I Frederikssund Kommune foregår en stor del af korrespondancen med de praktiserende læger elektronisk.

Udvekslingen af informationer sker hurtigt og sikkert, og erstatter meddelelser via fax og telefon.

Informationerne kan for eksempel vedrøre sygepleje, træning, observationer om en borgers helbredstilstand, ordination eller bestilling af medicin.

Oplysningerne udveksles efter samtykke fra den borger, de vedrører.

Kommunen får automatisk besked fra sygehuset om indlæggelser og udskrivelser i forhold til de borgere, der har en aktiv omsorgsjournal. Denne form for korrespondance sker uden borgerens samtykke.