Frederikssund Kommunes logo

Om processen og aktuelle bilag

I løbet af foråret 2021 har vi inddraget forskellige målgrupper i kommunen for at få input og sikre, at politikken er relevant for dem, der skal have glæde af den. Sundhedspolitikken skal i høj grad bygge på borgernes egne erfaringer med det kommunale sundhedsområde og forventninger til egen sundhed.

I løbet af foråret har vi haft møder med:

  1. Borgere og frivillige
  2. Praktiserende læger og private sundhedsaktører i Frederikssund Kommune
  3. Relevante politiske fagudvalg
  4. Ledere og medarbejdere i både administration og drift i Frederikssund Kommune.

I oktober vil der desuden være en høring af politikken.

Aktuelle bilag om processen for sundhedspolitikken: