Frederikssund Kommunes logo

Kickoff for Sammen om sundhed

Der var både borgere, politikere og kommunale medarbejdere i Valhal, da der tirsdag den 10. maj var inviteret til kickoff for Sammen om sundhed. For at give et indblik i borgernes sundhed i Frederikssund Kommune var to oplæg. Dels et oplæg om Sundhedsprofilen 2021 ved forsker Marie Stjerne Grønkjær og videnskabelig medarbejder Cecilie Goltermann Toxværd fra Sundhedsprofilteamet, og dels et oplæg om undersøgelsen Danmark i Bevægelse ved professor Bjarne Ibsen fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet. Slides fra begge oplæg kan ses nedenfor.

Under emnet Det nære sundhedsvæsen var der mange, der satte fokus på, at nogle borgere risikerer at sidde meget alene i hjemmet, eksempelvis ældre der er indlagt i eget hjem. Her var blandt andet forslag om at skabe et netværk for borgeren og at der måske skal arbejdes mere på, at man i lokalmiljøerne hjælper og ”holder øje” med hinanden og tager mere ansvar for hinanden. Men der var også fokus på, hvad sundhedspersonalet som SOSU’er, sygeplejersker og andre fagligheder kan gøre for at hjælpe og reagere på eksempelvis henvendelser fra bekymrede pårørende eller naboer.

På workshoppen om Mental sundhed kom der flere forslag til, hvordan man kan skabe fællesskaber for unge, ældre og psykisk sårbare. Der var forslag som at skabe fællesskaber blandt forældre i børnehaver, en sundhedspleje på Campus for de elever, der har afsluttet folkeskolen, læsefællesskaber på bibliotekerne, fællessang for psykisk sårbare og deres pårørende, aktiviteter for ældre uden netværk, flere fællesskaber for unge med mere.

Deltageren på workshoppen for emnet Forebyggelse og Sundhedsfremme havde også mange gode ideer. Det var blandt andet mere fokus på sund mad og kostvaner hos børn og unge, få flere til at cykle eller gå til og fra skole, ændre alkoholvaner, skabe et socialt samvær om sund kost og vægttab, medarbejderidræt for de mange borgere, der arbejder i private og offentlige virksomheder i kommunen og andre gode forslag.

Alle forslagene er blevet samlet sammen og der vil blive lavet en opsamling, som udvalget for Social og sundhed vil få præsenteret, så de kan arbejde videre med de mange gode inputs.

Se slides fra oplæg om Sundhedsprofilen 2021 ved forsker Marie Stjerne Grønkjær og videnskabelig medarbejder Cecilie Goltermann Toxværd fra Sundhedsprofilteamet 

Se oplæg om undersøgelsen Danmark i Bevægelse ved professor Bjarne Ibsen fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet