Frederikssund Kommunes logo

Sammen om Sundhed: Handleplaner

De to første handleplaner under Sammen om sundhed handler om temaerne Mental sundhed og Det nære sundhedsvæsen.

Den ene handleplan har fokus på at få flere med i fællesskaber ved at synliggøre de mange muligheder for fællesskaber, vi har i kommunen. Den anden handleplan har fokus på at sikre, at ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet oplever sammenhæng og høj kvalitet i deres møde med sundhedsvæsenet. Begge handleplaner implementeres i 2023-2024.

Se handleplanen for Flere i fællesskaber.

Se handleplanen Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet.

Udover de to handleplaner arbejdes der i 2023 med nikotin- og tobaksrelaterede indsatser blandt børn og unge. Indsatserne hører under politikkens tema Sundhedsfremme og forebyggelse.