Frederikssund Kommunes logo

Socialtandpleje

Borgere med særlige sociale problemer kan modtage tilbud om socialtandpleje.

Målgruppen:

Du kan blive tilbudt socialtandpleje, hvis du har særlige sociale problemer eller hvis du har et ukontrolleret alkohol- og/eller stofmisbrug. Tilbuddet henvender sig primært til dig, der er hjemløs, på herberg, varmestue og værested på grund af hjemløshed.

Du kan blive tilbudt socialtandpleje, hvis du er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 eller har midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens § 110.

Tilbuddet er gratis.

Henvendelse:

Du kan få yderligere oplysninger hos

Socialtandplejen
Strandstræde 28 D
3550 Slangerup
Tlf: 47352749