Frederikssund Kommunes logo

Socialtandpleje

Borgere med særlige sociale problemer kan modtage tilbud om socialtandpleje. Få yderligere information via kommunens kvalitetsstandard om socialtandpleje.

Målgruppen

Du kan blive tilbudt socialtandpleje, hvis du har særlige sociale problemer eller hvis du har et ukontrolleret alkohol- og/eller stofmisbrug. Tilbuddet henvender sig primært til dig, der er hjemløs, på herberg, varmestue og værested på grund af hjemløshed.

Du kan blive tilbudt socialtandpleje, hvis du er i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 eller har midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens § 110.

Tilbuddet er gratis.

Yderligere oplysninger om visitationen

Rådgivningshuset vedrørende borger over 30 år. Telefon 70 22 22 10.
Ungekontakten vedrørende borger under 30 år. Telefon 23 10 92 43.

Henvendelse:

Du kan få yderligere oplysninger hos:

Socialtandplejen
Strandstræde 28 D
3550 Slangerup

47 35 27 49

Send Digital Post (borger)