Frederikssund Kommunes logo

3D, røntgen

Frederikssund Kommunes Tandpleje modtager henvisninger af patienter til optagelse af 3D CBCT-scanningsbilleder, ortopan samt kæbeledsoptagelser

Optagelserne foregår på:

Slangerup Skoles Tandklinik
Afdeling Kingo
Strandstræde 28 D
3550 Slangerup
Telefon: 47 35 27 40

3D

Henvisningsskema til 3D-optagelse.

Da indikationerne for 3D-optagelser grundet forholdsvis høj stråledosis er stramme, skal optagelserne accepteres af bemyndiget tandlæge hos os. 

Eksempelvis modtages retinerede tænder, ektopier eller specielt lejrede visdomstænder.
Stråledosis vil højst kunne være 0,25 mSV alt efter opløsning og dosis.

Prisen pr. 3D optagelse ligger på kr. 2188,-

Den henvisende tandlæge udfylder ovenstående henvisningsskema, der sendes som almindelig post, via EDI-portalen, eller som sikker mail til sikkerposttandplejen@frederikssund.dk.
Der skal medsendes nyere relevante røntgenbilleder.

Såfremt indikationen accepteres af bemyndiget tandlæge hos os, indkalder vi borgeren til optagelsen.

Kopi af 3D optagelsen samt en beskrivelse af optagelsen sendes til henvisende tandlæge på CD-Rom, eller via EDI-Portalen. 

Ortopan og kæbeledsoptagelse

Henvisningsskema til ortopan eller kæbeledsoptagelse.

Prisen pr. ortopanoptagelse ligger på kr. 790,-
Prisen pr. kæbeledsoptagelse ligger på kr. 1311,-

Den henvisende tandlæge udfylder ovenstående henvisningsskema, der sendes som almindelig post, via EDI-Portalen, eller som sikker mail til sikkerposttandplejen@frederikssund.dk

Kopi af røntgenoptagelsen sendes til henvisende tandlæge på E-boks eller via EDI-Portalen.

Det pålægger den henvisende tandlæge at beskrive optagelsen.