Frederikssund Kommunes logo

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud om

  • regelmæssig undersøgelse af tænder og/eller proteser
  • forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
  • behandlinger af symptomer og sygdomme i tænder og mund.

Formålet med omsorgstandplejen er at sikre god tyggeevne, undgå smertefulde
tilstande og dermed fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel.
Borgere, der ønsker tilmelding skal visiteres. Det er kommunens visitation der visiterer til ordningen som er frivillig.
Borgere der bor i plejebolig kan blive tilmeldt uden visitation.

Hvem er med?

Ordningen omfatter alle personer, der vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Størstedelen af omsorgstandplejens personkreds bor i plejebolig.

Loven sigter mod at omsorgstandplejen tilbydes til personer, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har brug for hjælp til daglig personlig pleje. Hermed også nedsat evne til at klare daglig hjemmetandpleje.

Det er ikke tanken, at svagelige ældre eller kørestolsbrugere, der kan behandles på handicapvenligt indrettede klinikker, skal være omfattet af omsorgstandplejen.

Omfang og betaling

Behandling af symptomer og sygdomme tilrettelægges så symptomfrihed sikres og acceptable funktionelle og kosmetiske forhold gennemføres tilpasset den enkeltes realistiske muligheder.

Pr. 1. januar 2021 er prisen kr. 550,- om året. Beløbet reguleres årligt. Dette beløb dækker alle behandlinger. Hvis De ikke ønsker at deltage i omsorgstandplejen, kan De stadig få tilskud til den normale tandplejeform.

Yderligere oplysninger om visitationen

Visitationen kan kontaktes på 47 35 19 00 på hverdage kl. 9 til 12.

Klinikker med Omsorgstandpleje

Fjordlandsskolens Tandklinik
Afdeling Skibby
Selsøvej 16
4050 Skibby

Slangerup Skoles Tandklinik
Afdeling Kingo
Strandstræde 28 D
3550 Slangerup

Ådalens Skoles Tandklinik og Tandreguleringsklinikken
Kornvænget 4
3600 Frederikssund

De er altid velkommen til at kontakte omsorgstandplejen på 47 35 27 40 eller via Digital Post for yderligere oplysninger.