Frederikssund Kommunes logo

Frederikssund Kommunes Tandpleje

Under COVID-perioden har Frederikssund Kommunes Tandpleje desværre oparbejdet en venteliste til den almindelige børne- og ungetandpleje.

Frederikssund Kommune har derfor besluttet at tilbyde børn/unge fra ventelisten en mulighed for, i en begrænset periode,  frit at vælge en privatpraktiserende tandlæge  uden egenbetaling for at sikre flest mulige børn tilses af en tandlæge, som planlagt.

Ønsker du at tage imod tilbuddet til dit barn, skal du kontakte Tandplejen på telefon 47 35 21 82, da der skal laves en kontrakt med den valgte privatpraktiserende tandlæge, før aftalen er gældende.

Telefontid for Tandreguleringen: 
Alle hverdage kl. 8-12

Telefontid for almen tandpleje:
Mandag til torsdag kl. 8.00-11.30 samt 12.30-15.00
Fredag kl. 8-12

Er du eller din klasse hjemsendt i selvisolation, er du ikke vaccineret og har du været i nærkontakt med en smittet, eller er du på anden måde i risiko for at være smittet med COVID-19, skal du melde afbud til din aftale på tandklinikken, med mindre det er akut.

Kontaktoplysninger til klinikkerne ses nederst på siden.

Tandplejen tilbyder

  • Børne- og ungdomstandpleje fra 0 - 18 år
  • Omsorgstandpleje
  • Specialtandpleje for fysisk og psykisk handicappede
  • Narkosebehandling
  • Kirurgi
  • 3D

Tandplejens telefontid er kl. 8-12.
Ved behov for akut behandling efter kl. 12, vil der på telefonsvareren blive oplyst et nummer til nødbehandling i klinikkens åbningstid.

Er klinikken lukket, henvises til privatpraktiserende tandlæge eller
Tandlægevagten 70 25 00 41.  

Personfølsomme oplysninger sendes som almindelig post eller Digital Post.

Tandplejen opfordrer forældre til at komme med deres børn til tandlægen, så der kan opnås et styrket samarbejde omkring deres børns tænder.

Tandplejen er en delegeret virksomhed

Tandplejen har i den sammenhæng fokus på personalesammensætning i teams ud fra de opgaver der skal udføres.
Der foregår en høj grad af uddelegering med maksimal udnyttelse af de forskellige personalegruppers kompetencer og arbejdsområder.

Frederikssund kommunes Tandsundhedsplan 2018-2021

Tandplejen har følgende klinikker

Fjordlandsskolens Tandklinik
Afdeling Skibby
Selsøvej 16
4050 Skibby
Telefon : 47 35 18 55
Send Digital Post til Fjordlandsskolens Tandklinik

Slangerup Skoles Tandklinik og
Omsorgstandplejens administration

Afdeling Kingo
Strandstræde 28 D
3550 Slangerup
Telefon : 47 35 27 40
Send Digital Post til Slangerup Skoles Tandklinik

Ådalens Skoles Tandklinik og
Tandreguleringsklinikken

Kornvænget 4
3600 Frederikssund
Telefon : 47 35 18 50
Send Digital Post til Ådalens Skoles Tandklinik
Send Digital Post til Tandreguleringsklinikken 

Specialtandplejen  og Socialtandplejen
Strandstræde 28 D
3550 Slangerup
Telefon : 47 35 27 49
Send Digital Post til specialtandplejen 

Tandplejens administration (Lukket fredag)
Strandstræde 28 D
3550 Slangerup
Telefon : 47 35 21 82
Send Digital Post til Tandplejens administration

Overtandlægen
Camilla Elisabeth Tardini
Send Digital Post til overtandlægen