Frederikssund Kommunes logo

Specialtandpleje til fysisk og psykisk handicappede

Borgere som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, kan få specialtandpleje.

Målgruppen er borgere:

  • med sindslidelser, psykisk udviklingshæmning eller anden vidtgående udviklingsforstyrrelse
  • med cerebral parese, autisme samt andre med betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. sclerosepatienter
  • der er indlagt på eller tilknyttet psykiatriske ordninger

Hvad koster det?

Der er egenbetaling. Beløbet  kan i 2020 maksimalt udgøre kr. 2.010,- om året. Beløbet reguleres med pristallet.

Henvendelse

Du kan få yderligere oplysninger hos:

Specialtandplejen
Strandstræde 28 D
3550 Slangerup

47 35 27 49

Send Digital Post (borger)