Frederikssund Kommunes logo

Specialtandplejen

Borgere som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, kan få specialtandpleje. Få yderligere informationer via kommunens kvalitetsstandard om specialtandpleje.

Målgruppen

Borgere i kommunen:

  • med sindslidelser, psykisk udviklingshæmning eller anden vidtgående udviklingsforstyrrelse
  • med cerebral parese, autisme samt andre med betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. sclerosepatienter
  • der er indlagt på eller tilknyttet psykiatriske ordninger

Hvad koster det?

Der er egenbetaling. Beløbet  kan i 2024 maksimalt udgøre kr. 2.200,- om året. Beløbet reguleres med pristallet.

Yderligere oplysninger om visitationen

Afdelingen for Voksenstøtte kan kontaktes på 47 35 10 00.

Henvendelse

Du kan få yderligere oplysninger hos:

Specialtandplejen
Strandstræde 28 D
3550 Slangerup

47 35 27 49

Send Digital Post (borger)