Frederikssund Kommunes logo

Den mobile fartviser - ”Din Fart”

Frederikssund Kommune har seks mobile fartvisere der placeres rundt omkring på kommunens veje.

Fartviserne placeres efter en nærmere fastlagt plan 14 dage ad gangen.

Fartviserne vil først og fremmest blive opstillet på veje hvor:

  • der er sket mange trafikuheld
  • målinger har vist høj hastighed
  • der færdes mange skolebørn
  • der har været borgerhenvendelser om høj hastighed

Fartvisere bliver brugt til at minde trafikanterne om at de kører for stærkt og at de skal dæmpe hastigheden.

Mobil fartmåler. Foto: Kenneth Jensen.

Fartviseren måler bilernes hastighed vha. en radar og viser målingen til trafikanterne på displayet "Din fart....km/t". Fartviseren blinker hvis bilisten kører hurtigere end en forud indstillet hastighed. Den indbyggede radar lagrer alle hastighedsmålinger.

Alle fartvisere med radar har en begrænsning i opsamling af data. F.eks. kan radaren ikke nå at måle hvis bilerne kører meget tæt. Radaren ser ofte store biler før små, det vil sige at hvis der kører en lastbil/varebil/bus bag en person bil, vil der være risiko for, at det kun er lastbilen/varebilen/bussen der bliver målt.

Derfor bruges vores fartviserne kun til at gøre bilisterne opmærksomme på hastigheden og at give os som vejmyndighed en mulighed for efterfølgende at danne os et indtryk af hastighedsniveauet.

Det er tanken at de mobile fartvisere kommer ud til så mange dele af kommunen som muligt i byerne såvel som landsbyerne. 

Hvis man skulle have ønsker om opstilling af den mobile fartviser, kan man skrive til Vej & Trafik på vejogtrafik@frederikssund.dk

Foto: Kenneth Jensen.