Frederikssund Kommunes logo

Ansøgningsskemaer

På denne side kan du finde relevante ansøgningsskemaer som skal anvendes på grund- og drikkevandsområdet.

BEMÆRK til alle ansøgninger skal der udfyldes og medsendes et VVM anmeldelsesskema. Du kan læse mere om VVM anmeldelse og finde anmeldeskema her.

Ansøgning om etablering af A-boring

Du skal anvende nedenstående skema til ansøgning om blivende boringer, heriblandt boringer til vandindvinding, jordvarme og monitering.

Ansøgningsskema til etablering af A-boring

Anmeldelse af B-boring

Du skal anvende nedenstående skema til anmeldelse af midlertidige boringer, heriblandt boringer til miljøundersøgelser og boringer hvor der ikke efterlades installationer.

Anmeldelsesskema til etablering af B-boring

Anmeldelse af sløjfning af boring eller brønd

Du skal anvende nedenstående skema til anmeldelse af sløjfning af en boring eller en brønd. Anmeldelsen skal ske senest 14 dags før sløjfningen påbegyndes.

Anmeldelsesskema til sløjfning af boring eller brønd

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervsindvinding (markvanding)

Du skal anvende nedenstående skema til ansøgning om indvindings af grundvand til erhvervsindvinding, f.eks. markvanding.

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervsindvinding

 Ansøgning om indvindingstilladelse til ikke-almene og almene vandværker

Du skal anvende nedenstående skema til ansøgning om (fornyelse af) indvindingstilladelse til almene vandværker ( ikke-almene vandværker = 2-9 tilsluttede husstande, almene vandværker  10 eller flere tilsluttede husstande).

Ansøgning om (fornyelse af) indvindingstilladelse til almene vandværker

Ansøgning om (fornyelse af) indvindingstilladelse til ikke-almene vandværker