Frederikssund Kommunes logo

Find dit vandværk

I Frederikssund Kommune forsynes de fleste borgere med vand af 29 private almene vandværker.

Herudover findes der ca. 18 ikke-almene vandværker (3-9 husstande) samt ca. 350 ejendomme med egen vandforsyningsboring.

På kortet nedeunder kan du se hvilket vandværk du får vand fra.

Takster og regulativ

Prisen for tilslutning til vandværk og afregning af forbrug fremgår af vandværkets takstblad. Taksterne godkendes årligt af Frederikssund Kommune.

I vandværkernes regulativ fremgår handelsbetingelser for både tilslutning og levering af vand. Regulativet godkendes også af Frederikssund Kommune.

Regulativ og takstblad fremgår af vandværkernes hjemmeside og skal oplyses ved henvendelse til vandværket.