Frederikssund Kommunes logo

Vandsamarbejder

Vandrådet i Frederikssund

Vandrådet i Frederikssund er en sammenslutning af de almene vandværker i Frederikssund Kommune, som  har til formål at bistå i samarbejdet med kommunen og vandværkerne imellem. Du kan læse mere om Vandrådet i Frederikssund her.

Slangerup grundvandssamarbejde

Grundvandssamarbejdet er et samarbejde i den gamle Slangerup kommune mellem 4 lokale vandværker samt Hovedstadens Forsyning med Værket ved Slangerup. Formålet med grundvandssamarbejdet er at beskytte grundvandet bl.a. ved at undgå pesticider og ved at sløjfe ubenyttede boringer og brønde. Du kan læse mere om Slangerup Grundvandssamarbejde her.

Novafos

Novafos er et forsyningsselskab som forsyner ca. halvdelen af Frederikssund Kommunes borgere med drikkevand. Novafos har sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og vandselskaberne  HOFOR, TREFOR Vand, VandCenter Syd og Aarhus Vand startet et samarbejde, der har fokus på at beskytte grundvandet og sikre det danske drikkevand mod forurening med pesticider. Samarbejdet bliver koordineret fra et sekretariat, som parterne har etableret på DTU.

"Rent vand til møgungerne"

Novafos har lavet en kampagne , for at skabe opmærksomhed omkring konsekvenserne ved at bruge pesticider i haven. Du kan se kampagnen her.