Frederikssund Kommunes logo

Vandspild

Det er dit eget ansvar at sørge for at installationer og rørføringer på din grund er i god stand. Du bør  jævnligt tjekke din vandmåler når alle vandforbrugende installationer er slukkede, for at sikre at måleren står stille, ellers kan det være tegn på ledningsbrud. Derudover bør forbruget også tjekkes løbende.

I sommerhuse eller bygninger der står tomme i vinterhalvåret, er det en god ide at tjekke at der ikke er frostsprængte rør.

Ved brud på skjulte rør og vandinstallationer, er det muligt at få tilbagebetalt en del af vandafgiften. Der er dog en række betingelser der skal være opfyldt, bl.a. skal der være tale om en privat bolig og skaden skal dokumenteres og udbedres af et VVS-firma. Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 ud over det anslåede årlige forbrug.

Det er vandforsyningen der afgør om betingelserne er opfyldt, og efterfølgende sender ansøgning til Skat. Kontakt derfor dit vandværk hvis du har haft vandspild.