Frederikssund Kommunes logo

Vand fra egen boring

Når du får vand fra din egen boring, og boringen kun forsyner din egen husholdning, er det dit eget ansvar selv at kontrollere kvaliteten af dit drikkevandvand. Før i tiden var det et lovkrav at der hvert 5. år blev udtaget en forenklet kontrol, det anbefaler vi dog stadig, så du er sikker på at vandet har en ordentlig kvalitet. Dårlig vandkvalitet pga. bakterier kan medføre akut sygdom fx opkast og diarre. Hvis vandkvaliteten er dårlig pga. kemiske parametre (fx nitrat eller pesticider), er der ofte ikke tale om akut sygdomsfare, men en sundhedsrisiko på lang sigt.

Er der offentlig eller kommerciel aktivitet på din ejendom, som forsynes med vand fra egen boring, er der lovkrav om kontrol med vandets kvalitet. Omfanget afhænger af hvor meget vand der bruges. Ved offentligt eller kommerciel aktivitet forstås bl.a. udlejning, Bed & Breakfast, dagpleje, plejefamilier, restaurationer, campingpladser, fritidsanlæg mm.

Deler du boring med én eller flere af dine naboer, er der tale om et ikke-alment vandværk, og her er der også lovkrav om kontrol af vandets kvalitet, samt at det ikke-almene vandværk har en indvindingstilladelse som skal meddeles af kommunen. Omfanget af kontrollen afhænger af antallet af ejendomme der forsynes, hvor meget vand der bruges og om der er tale om offentligt eller kommercielt forbrug.

Kontrollen af drikkevandskvaliteten skal foretages af et akkrediteret laboratorium, der udfører drikkevandsanalyser. På den måde sikres det at vandprøven udtages korrekt. Du skal selv betale for analysen, prisen kan du få oplyst hos laboratoriet. Du finder en liste over akkrediterede laboratorier her.