Frederikssund Kommunes logo

Havens økosystem

Det er ikke kun drikkevandet, der er på spil. Også biodiversiteten er truet af brug af sprøjtemidler.

Antallet af insekter er i hastig tilbagegang, og når insekterne forsvinder, forsvinder også de dyr, som lever af insekterne, f.eks. fugle, frøer og firben. Derudover er manglen på insekter også en trussel mod bestøvning af frugttræer og -buske og af markafgrøder som raps og kløver.

Private haver har derfor også stor betydning for biodiversiteten.