Frederikssund Kommunes logo

Rent drikkevand

I Danmark er forsyningen af drikkevand baseret på rent grundvand, hvorfra der kun fjernes naturlige stoffer, inden vandet sendes ud til forbrugerne. Grundvandet dannes, når regnvand siver ned gennem jorden. På vejen gennem jordlagene renses vandet for urenheder og bakterier. Men jordlagenes rensning fjerner ikke alt, og flere steder i Frederikssund er der konstateret rester af sprøjtemidler i grundvandet. Dette er dog håndteret af Novafos, så alle grænseværdier overholdes.

Som haveejer har du også et ansvar

Vi er glade for vores rene drikkevand, men hvis vi ikke passer på det, kan vandværkerne blive nødt til at lukke boringer og lave nye eller i nødstilfælde rense vandet, før det sendes ud til forbrugerne. Disse tiltag er både besværlige og dyre for vandværkerne og dermed også for dig som forbruger. Men du kan heldigvis gøre meget selv.

Mange tror fejlagtigt, at det kun er de sprøjtemidler, der anvendes i landbruget, som skader vores grundvand. Men sandheden er at privates brug af sprøjtemidler i egen have også skader grundvandet. Vi skal derfor alle gøre en indsats for at sikre rent drikkevand.