Frederikssund Kommunes logo

Beskyt natur og grundvand

I Danmark bruger både landbruget og private haveejere sprøjtemidler, men midlerne kan være skadelige for både mennesker og miljøet.

Sprøjtemidler er beregnet til at udrydde såkaldte skadedyr, ukrudt, insekter, mos mv., men giften rammer hele det økosystem, insekterne og ukrudtet indgår i. Nogle sprøjtemidler nedbrydes til andre stoffer som kan være endnu mere skadelige end det oprindelige stof.
For nogle stoffers vedkommende kender man ikke deres skadelighed, for andre ved man, at de kan være kræftfremkaldende eller skadelige for vores arveanlæg.