Frederikssund Kommunes logo

Vejledning ved klage til Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet for Frederikssund og Egedal kommuner

Bor du til leje og ønsker du at klage til Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet over ét eller flere forhold, kan du herunder læse hvad du skal gøre.

Hvordan sender jeg min klage til bolignævnene?

Du sender din klage via Digital Post til Beboerklagenævnet, hvor du kort og præcist oplyser om sagens omstændigheder, og hvad du ønsker at klage over.

Det er vigtigt, at du skriver en kort og objektiv beskrivelse af sagen med en præcisering af, hvad du ønsker, at nævnet skal tage stilling til samt vedlægger nødvendig dokumentation.

Du skal være opmærksom på, at nævnet ikke håndterer/modtager alle fil-formater m.v., læs herunder:

Nævnet skal gøre opmærksom på, at vi ikke kan håndtere zip-filer eller tilgå materiale, der ligger i f.eks. Dropbox, OneDrive eller lignende.
Dokumenter skal vedhæftes/sendes i pdf-format. 
Fotos skal sendes i pdf-format og skal være påskrevet, hvilken mangel, der vises på fotoet. Derudover skal dato-dokumentation, for hvornår fotoet er taget, fremgå af fotoet.
USB-nøgler åbnes af sikkerhedsmæssige årsager ikke.
Cpr.nr. skal være streget over på alle dokumenter, der fremsendes til nævnet.
Vedhæft KUN dokumenter i pdf-format. Nævnet godtager ikke vedhæftede mails, der indeholder yderligere oplysninger. 

Hvilken dokumentation bør vedhæftes?

Ved alle typer sager

 • kopi af underskrevet lejekontrakt

Ved sager om forbrug

 • Kopi af regnskabet- Kopi af varslingen- Kopi af indsigelsen

Ved sager om lejens størrelse

 • Kopi af lejekontrakt
 • Kopi af varslingen
 • Kopi af indsigelsen
 • Kopi af eventuelle forbrugsregnskaber

Ved sager om fraflytning

 • Kopi af regninger for istandsættelse
 • Kopi af indflytningsrapport
 • Kopi af fejl- og mangelliste
 • Kopi af fraflytningsrapport
 • Fotodokumentation
 • Dato for fysisk fraflytning

Ved sager om husorden

 • Kopi af klage
 • Kopi af påmindelser

Hvordan får jeg svar?

Når du har sendt din sag til nævnet, vil sagen blive oprettet i sags-systemet, og du vil modtage et brev i din digitale postkasse med sagsnummer, oplysninger om sagens opstart samt opkrævning af administrationsgebyr.