Frederikssund Kommunes logo

Boligstøtte  

Boligstøtte (boligsikring) er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Læs mere om reglerne for at få boligstøtte:

Hvornår kan jeg få boligstøtte?

Hvor meget kan jeg få i Boligstøtte?

Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, kommer for eksempel an på:

  • hvad du betaler i husleje
  • hvor stor boligen er
  • hvor mange I bor sammen
  • din / jeres samlede indkomst og formue.

Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte.

Beregn boligstøtte

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om

Lån til beboerindskud

Ny offentlig myndighed udbetaler boligstøtte

Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig.

Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke Frederikssund Kommune, du skal kontakte hvis du har spørgsmål om boligstøtte.

Du skal fortsat kontakte kommunen, hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål om boligstøtte, kan du få hjælp på www.borger.dk/boligstoette  - her kan du:

  • beregne og søge boligstøtte
  • oplyse om ændringer i din indkomst
  • læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål.

 Du kan også kontakte Udbetaling Danmark