Frederikssund Kommunes logo

Transport af elever  

På denne side kan du læse om:

 • Almindelige regler vedr. transport af elever
 • Erstatning af buskort
 • Sygetransport
 • Trafikfarlige veje
 • Transport til 10. klasses tilbud
 • Serviceniveau og visitationspraksis

Almindelige regler vedr. transport af elever

I henhold til Folkeskolelovens § 26 kan elever få fri transport til og fra distriktsskolen, såfremt nedenstående betingelser er opfyldt, eller hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig:

Betingelser:

 • 2½ km på 0.- 3. klassetrin
 • 6 km på 4.- 6. klassetrin
 • 7 km på 7.- 9. klassetrin
 • 9 km i 10. klasse

  Der gives ikke befordringsgodtgørelse til elever, der efter forældrenes anmodning er optaget på anden skole end distriktsskolen.

  Skolekørslen i Frederikssund Kommune varetages af Movias busruter og ”Kommunebussen”. Der udstedes et skolebuskort til Movia til en transportberettiget elev. Kontakt skolens sekretær herom. Der skal ikke bruges buskort til kommunebussen.

  Busruter: 

  Bus nr. 311 - Trekløverskolen - afdeling Falkenborg

  Bus nr. 312 - Ådalens Skole

  Bus nr. 315 - Fjordlandsskolen - afdeling Skibby

  Bus nr. 316 - Jægerspris Skole

  Bus nr. 317 - Jægerspris Skole og Fjordlandsskolen - afdeling Dalby

  Bus nr. 318 - Fjordlandsskolen - afdeling Skuldelev og Skibby

  Bus nr. 325 - Trekløverskolen - afdeling Falkenborg, Marienlyst og Græse Bakkeby

  Kommunebussen - Slangerup Skole - afdeling Byvang, Kingo og Lindegård og Fjordlandsskolen for de børn, der har lang eller farlig trafikvej til nærmeste Movia Busstop.

  Man kan finde køreplaner til de enkelte buslinjer her: 
  Køreplaner for busser 

  Sygetransport

  Er du under 18 år og har behov for sygetransport til og fra skole, udfyld venligst nedenstående link:

  Sygetransport til elever under 18 år

  Er du over 18 år og har behov for sygetransport til og fra skole, udfyld venligst nedenstående link:

  Sygetransport til elever over 18 år

  Trafikfarlige veje

  Elever, der har kortere skolevej end de normale afstandskriterier, har ret til gratis transport, hvis skolevejen er trafikfarlig. Det er kommunen, der i samarbejde med politiet kan afgøre, om en vej er trafikfarlig. 

  Hvis forældre ønsker at få vurderet, om en skolevej er trafikfarlig, skal man kontakte skolelederen, der videreformidler anmodningen til afdelingen for Vej og Trafik.

  Transport til 10. klasses tilbud

  Hvornår ydes befordring

  Ved transport til 10. klasse tilbud beliggende i kommunen gælder de almindelige regler for befordring i Folkeskoleloven.
  Frederikssund Kommune har driftsoverenskomst med KNord i Hillerød og udbyder nedenstående 10. klasse tilbud:

  EUD10

  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde fag og undervisningsaktiviteter, der introducerer til følgende af erhvervsuddannelsernes hovedområder:


  1) Omsorg, sundhed og pædagogik.

  2) Kontor, handel og forretningsservice.

  3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser.

  4) Teknologi, byggeri og transport.

  Der ydes befordring, hvis en elev vælger uddannelsen EUD10, som i indeværende skoleår ikke udbydes i Frederikssund, men derimod tilbydes på KNord i Hillerød.

  20/20 forløb

  Der ydes befordring, hvis den unge vælger et 20/20 forløb, som er beliggende i Frederikssund Kommune.

  Almindelig 10. klasse på CampusU10

  Hvornår ydes ikke befordring

   20/20-forløb

  Vælger den unge et 20/20 forløb i en anden kommune, betegnes dette som Frit Skolevalg, og der ydes ikke befordring.

  Almindelig 10. klasse i en anden kommune

  Vælger den unge en tage en almindelig 10. klasse i en anden kommune, betragtes dette som Frit Skolevalg, og der ydes ikke befordring.

  Kontakt ved spørgsmål om befordring

  Den unge og dennes forældre  tager kontakt til ledelsen på CampusU10 og aftaler nærmere i forhold til relevant placering og opstart.

  20/20 forløb: Den unge og dennes forældre tager selv eller via UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning kontakt til KNord, som udbyder 20/20 forløb for Frederikssund Kommune.

  Serviceniveau og visitationspraksis

  Frederikssund Kommunes serviceniveau for skolekørsel vedrørende specialelever er beskrevet i denne folder.

  Folderen beskriver kommunens principper for visitering og serviceniveau for bevilling af kørsel til almen skole, heldagskoler og specialtilbud.