Frederikssund Kommunes logo

Beredskabsplaner

Efter stormfloden i 2013 blev der lavet en revideret udgave af kommunens generelle beredskabsplan. Planen er senest opdateret og godkendt af Byrådet den 24. november 2021

Læs beredskabsplanen for Frederikssund Kommune.

Bilag til beredskabsplan (skabeloner og hjælperedskaber)

Til brug for kommunens medarbejdere ligger der på kommunens Intranet en opdateret telefonliste med numre på nøglemedarbejdere, samarbejdspartnere og myndigheder.

Andre beredskabsplaner

Ud over kommunens generelle beredskabsplan findes også enkelte sektorplaner.

Ekstremisme og Radikalisering

Byrådet i i december 2023 vedtaget Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt Beredskabsplan for ekstremisme og radikalisering.

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplanen har til formål at danne grundlag for planlægning og gennemførsel af foranstaltninger, der sikrer syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder også krigsforhold.

Læs Sundhedsberedskabsplanen.

Redningsberedskab

Frederiksborg Brand & Redning er en sammenslutning af redningsberedskaberne i Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Egedal, Furesø og Frederikssund kommuner.

Beredskabet varetager en bred vifte af opgaver i kommunerne. Ud over brand- og redningsopgaver foretager beredskabet bl.a. tilsyn med kommunernes bygninger, beredskabsplaner, tyverialarmer, hjælp til hjemmeplejen, tilsyn i forbindelse med nybyggerier, uddannelse og undervisning

Se beredskabets hjemmeside.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheder i Frederikssund Kommune omfattet af risikobekendtgørelsen