Frederikssund Kommunes logo

Beredskabsplan

Som følge af erfaringerne fra stormfloden i 2013 er der lavet en revideret udgave af kommunens beredskabsplan. Planen er senest opdateret og godkendt af Byrådet den 24. november 2021

Beredskabsplan for Frederikssund Kommune.

Bilag til beredskabsplan (skabeloner og hjælperedskaber)

Til brug for kommunens medarbejdere ligger der på kommunens Intranet en opdateret telefonliste med numre på nøglemedarbejdere, samarbejdspartnere og myndigheder.

Redningsberedskab

Frederiksborg Brand & Redning er en sammenslutning af redningsberedskaberne i Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Egedal, Furesø og Frederikssund kommuner.

Beredskabet varetager en bred vifte af opgaver i kommunerne. Ud over brand- og redningsopgaver foretager beredskabet bl.a. tilsyn med kommunernes bygninger, beredskabsplaner, tyverialarmer, hjælp til hjemmeplejen, tilsyn i forbindelse med nybyggerier, uddannelse og undervisning

Se beredskabets hjemmeside.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheder i Frederikssund Kommune omfattet af risikobekendtgørelsen