Frederikssund Kommunes logo

Kyndbyværket


DONG Energy
Kyndbyvej 90
3630 Jægerspris

Sikkerhedsansvarlig, Poul Erik Mortensen tlf. 99 55 74 33.

Virksomheden producerer primært el, og en mindre del fjernvarme til Kyndby Huse.

Letolien bliver opbevaret i to 60.000 m3 cylindriske tanke.

Produktion og lager

Virksomheden modtager letolie med skib via egen havn cirka fem gange om året. Det føres til opbevaringstanke via rørsystem på virksomheden.

Værket fungerer som et nød- og spidsanlæg, og har en række større eller mindre anlæg.

Der anvendes letolie i produktionen og drift af anlæggene.

Risiko

På virksomheden findes følgende anlæg, som ville kunne forårsage et uheld.

  • Letolie - spild fra rørsystem ved lodsning af letolien fra skib til tankanlæg.

Mindre oplag af:

  • Brint - udgør en risiko ved brand
  • Ilt - udgør risiko ved brand
  • Acetylen - udgør risiko ved brand
  • Benzin - udgør risiko ved brand.

Det vurderes at risiko for brand i virksomheden er meget lille.

Generel alarmering og lokalvirksomhedsalarmering

Som supplement til den generelle alarmering vil virksomheden iværksætte følgende foranstaltninger

  • Indsættelse af virksomhedens eget brandberedskab
  • Orientering af yderligere myndigheder om evt. konsekvenser.