Frederikssund Kommunes logo

Krisestyring

Når en alvorlig krise opstår kan det ofte være forbundet med store konsekvenser, både menneskelige og økonomiske. Derfor er det altafgørende at der findes et godt og robust beredskab, der er i stand til at håndtere disse hændelser.

I Frederikssund Kommune er det Frederiksborg Brand & Redning der varetager den hurtige udrykning til akut opståede nødsituationer. Men ledelse og medarbejdere i kommunen spiller også en vigtig rolle i forhold til koordinering af hjælp, information om krisen samt eventuelt behov for sundhedsberedskab.

Kriseinformation

Under en aktuel krise vil borgerne kunne finde opdateret information fra kommunen og beredskabet her på hjemmesiden - og direkte via www.frederikssund.dk/kriseinformation.

Vi informerer også løbende på vores Facebookside og via SMS til mobiltelefoner i berørte områder.

Vandet pisker ind over Kronprins Frederiks Bro og dæmningen under Bodil i december 2013. Foto: Kenneth Jensen.Vandet piskede ind over Kronprins Frederiks Bro og dæmningen under stormfloden Bodil i december 2013.

Foto: Kenneth Jensen.