Frederikssund Kommunes logo

Biodiversitet

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 21. juni 2023.

Johan Gaunitz stiller følgende spørgsmål til formand for Klima, natur og energi, Søren Weimann:

Jeg vil gerne, og med rette, rose Frederikssund for at fremme biodiversiteten bl.a. ved at stræbe efter undgå totale græsørkener på kommunale arealer, men i stedet lade blomster og blomsterenge trives. Det er jo også takt med tiden, men hvilke tiltag overvejer kommunen for at få private grundejere for at få forståelse for dette fremskridt ? Herudover, og hvilket nok er end mere kedeligt, er det sågar åbenbart findes selvtægtsmænd der massakrer blomster på kommunale arealer. Hvordan vil kommunen komme til rette med dette?

Svar på spørgsmål

Formand for Klima, natur og energi, Søren Weimann, svarer følgende:

Frederikssund Kommune ønsker at understøtte biodiversiteten på kommunale arealer. Bl.a. har vi udlagt blomsterløg på græsarealer, hvor der ellers ikke er meget føde til insekterne. Blomsterløg er attraktive for sommerfugle og bier. Vi har oplyst borgerne om dette bl.a. på kommunens hjemmeside.

Vi har også ændret driften på andre kommunale arealer med henblik på at fremme biodiversiteten.

Borgere, foreninger mv. er blevet inddraget i tilblivelsen af kommunens Naturhandleplan, som netop har været i offentlig høring.

I Naturhandleplanen indgår flere indsatser målrettet biodiversitet i private haver. Vi tænker og oplever, at oplysning og inddragelse af borgene er med til at fremme interessen og lysten til at understøtte biodiversitetsfremmende tiltag både på kommunale arealer og i private haver, grundejerforeninger mv.

Frederikssund Kommune har ikke registreret ødelæggelser af kommunens blomsterstriber mv.