Frederikssund Kommunes logo

Borgermøder

På denne side finder du en oversigt over aktuelle borgermøder når der er møder planlagt.

Byrådet har nedsat et projektudvalg, der skal undersøge hvordan kommunikation og samarbejde mellem Frederikssund Kommune og borgere, foreninger og erhvervsliv kan forbedres. Du kan komme med input til udvalget på et dialogmøde den 11. marts.
Frederikssund Kommune har igangsat et projekt, hvor vi vil registrere bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Jægerspris by. Der holdes informationsmøde den 29. februar.