Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

18
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse til bolig ved Kyndbyvej 30

Landzonetilladelse til bolig ved Kyndbyvej 30

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
14
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse til ridebane og læskur, Hagerupvej 7

Landzonetilladelse til ridebane og læskur, Hagerupvej 7

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
14
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse til ridebane, Skelbæk 5, Frederikssund

Landzonetilladelse til ridebane, Skelbæk 5, Frederikssund

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
14
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse til ferielejligheder, Strandvejen 2, Skibby

Landzonetilladelse til ferielejligheder, Strandvejen 2, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
8
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation til hundehus, Vangevej 11

Landzonetilladelse og dispensation til hundehus, Vangevej 11

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
8
jan
Afgørelse

Jordvarme - Hyldeholmvej 17

Vi har givet tilladelse til jordvarme på Hyldeholmvej 17 i Gerlev

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
6
jan
Afgørelse

Fremme af kystbeskyttelsesprojekt ved Kulhuse

Fremme af kommunal fællesprojekt - højvandsdige øst for Kulhuse havn

 • Natur
 • 3630 Jægerspris
18
dec
Afgørelse

Tilladelse til udledning af overfladevand fra udløb U308 til Skenkelsø

Frederikssund Kommune har med beføjelse i Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 meddelt tilladelse til udledning af renset og forsinket overfladevand fra udløb U308 i Vinge By til Skenkelsø.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
8
dec
Afgørelse

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra Aktivitetsbåndet på Møllevej 92 C, Jægerspris

Frederikssund Kommune har med beføjelse i Miljøbeskyttelseslovens § 19 meddelt tilladelse til nedsivning i faskine af overfladevand fra Aktivitetsbåndet beliggende Møllevej 92 C, 3630 Jægerspris.

 • Natur
 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
1
dec
Afgørelse

Tilladelse til udvidet vandbehandling med midlertidig UV-anlæg

Frederikssund Kommune meddeler tilladelse til udvidet vandbehandling med midlertidigt UV-anlæg på Østby Vandværk, 4050 Skibby.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
16
nov
I høring

Kommuneplantillæg og lokalplan for boliger på Fioma

Plan- og Miljøudvalget har vedtaget forslag til kommuneplantillæg 014 og lokalplanforslag 137 og besluttet at sende planforslagene i offentlig høring i 8 uger.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
5
okt
Afgørelse

Tilladelse til krydsning af Græse Å, st. 6900

Frederikssund Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning under det offentlige vandløb, Græse Å - ved st. 6900

 • Natur
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
29
sep
Afgørelse

Ibrugtagningstilladelse til ny boring, Ådalens Vandværk, Novafos

Frederikssund Kommune meddeler tilladelse til ibrugtagning af Ådalens Vandværks nye boring til indvinding af grundvand.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
30
jun
Afgørelse

Tillæg til Kommuneplan 2017 for etageboliger i Vinge

Byrådet vedtog den 30. juni 2020 Kommuneplantillæg nr. 018 for etageboliger i Vinge.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund