Print

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Emner

Geografiske områder

20
apr
Afgørelse

Garage og overdækket terrasse ved Københavnsvej 37 i Slangerup

Landzonetilladelse til garage og overdækket terrasse

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
12
apr
Afgørelse

Læskur på Havelse Mølle 26A i Frederikssund

Landzonetilladelse til læskur på 49 m²

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
12
apr
Afgørelse

Midlertidig bolig på Havelse Mølle 25 i Frederikssund

Landzonetilladelse til midlertidig opsætning af en beboelsespavillion på 63 m².

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
11
apr
Afgørelse

Hestepension og stald Sigerslevvestervej 20

Dispensation fra afstandskrav til staldbygning på Sigerslevvestervej 20, Frederikssund

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
7
apr
Afgørelse

Terrænregulering, Ved Gadekæret 19 i Slangerup

Landzonetilladelse til terrænregulering

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
7
apr
Afgørelse

Terrænregulering ved Hørupvej 15 i Slangerup

Landzonetilladelse til terrænregulering

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
6
apr
Afgørelse

Hestepension og ridebane, Sigerslevvestervej 20

Landzonetilladelse til hestepension og ridebane

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
4
apr
Afgørelse

Jordvarme på Rønøvej 12 i Gerlev

Tilladelse til jordvarmeanlæg med jordvarmeslanger på Rønøvej 12

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
31
mar
Afgørelse

Boliger ved Byvej

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 095 og kommuneplantillæg nr. 030 for Boliger ved Byvej.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
31
mar
Afgørelse

Boliger ved Fogedgårdsvej i Skibby

Endelig vedtagelse af lokalplan 107 for boliger ved Fogedgårdsvej i Skibby.

 • Planer
 • 4050 Skibby
31
mar
Afgørelse

Erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 104 og kommuneplantillæg nr. 034 for Erhvervsområde Raasigvangen i Slangerup. Byrådet vedtog planerne den 29. marts 2017.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
30
mar
Afgørelse

Tilladelser til oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til erhvervsindvinding på adresserne: Marbækvej 7, 4050 Skibby; Enghaven 7, 3630 Jægerspris; Tørslevvej 60, 4050 Skibby, Kyndbyvej 58, 3630 Jægerspris og Jørlunde Overdrev 12, 3550 Slangerup.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
30
mar
Afgørelse

Jordvarme på Slangerup Ås 2 i Slangerup

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarmeanlæg med jordvarmeslanger på Slangerup Ås 2, 3550 Slangerup.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
30
mar
Afgørelse

Omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej

Endeligt vedtaget lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund samt kommuneplantillæg nr. 036 for Centerområde i Lille Blødekvarteret.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
27
mar
Afgørelse

Jordvarme på Strandbakken 27 i Frederikssund

Tilladelse til vandret jordvarmeanlæg med jordvarmeslanger på Strandbakken 27.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
21
mar
Afgørelse

Planer: Idrætsby Frederikssund

Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
10
mar
I høring

Plejeplan for Lille Rørbæk-fredningen 2016 - 2025

Plejeplanen er til orientering til lodsejere og organisationer, som har interesse i planen.

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
9
mar
I høring

Høring om trafikbestilling 2018

I perioden 9. -28. marts 2017 er trafikbestilling 2018 i offentlig høring.

 • Vej
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
7
mar
Afgørelse

Ekspropriation til idrætsby

Byrådet for Frederikssund Kommune har i forbindelse med vedtagelse af ny idrætsvision truffet beslutning om etablering af ny idrætsby på del af ejendommen Bonderupvej 2A, 3600 Frederikssund (matr.nr. 11a og 13l Oppe Sundby By, Oppe Sundby).

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
3
mar
I høring

Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev

Byrådet vedtog 1. marts 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 102 og forslag til kommuneplantillæg nr. 035 i offentlig høring. Forslagene fremlægges i offentlig høring fra den 3.marts 2017 til den 28. april 2017.

 • Planer
 • 3630 Jægerspris
2
mar
I høring

Nyt ledningstracé ved Møllevej i Jægerspris

Frederikssund Byråd har den 1. marts 2017 vedtaget at sende forslag til tillæg til spildevandsplanen: ”Nyt ledningstracé ved Møllevej i Jægerspris” i otte ugers offentlig høring.

 • Planer
 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
8
dec
Afgørelse

VVM-tilladelse til etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser

Byrådet har den 23. november 2016 vedtaget at meddele VVM-tilladelse vedrørende etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Klagefrist 5. januar 2017

 • Planer
 • 4050 Skibby