Print

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Emner

Geografiske områder

24
maj
Afgørelse

Tilladelser - oppumning af grundvand, erhvervsindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding på adresserne Ventevej 1, 4050 Skibby og Gl. Københavnsvej 2, 3550 Slangerup.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
 • 4050 Skibby
18
maj
Afgørelse

Ferielejligheder og festlokale ved Strandvejen 3 i Skibby

Landzonetilladelse til 4 ferielejligheder og festlokale

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
18
maj
Afgørelse

Sommerhus ved Strandengen 9 i Skibby

Landzonetilladelse til sommerhus

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
18
maj
Afgørelse

Feriehytter ved Toftegaardsvej 81 i Jægerspris

Landzonetilladelse til 4 feriehytter

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
15
maj
Afgørelse

Midlertidig udledning til Gørløse Å fra Værket ved Slangerup

Frederikssund Kommune har d. 11. maj 2015 meddelt midlertidig tilladelse til udledning af drikke- og skyllevand til Gørløse Å fra Værket ved Slangerup, Frederiksborgvej 6, 3550 Slangerup.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
11
maj
Afgørelse

Tilladelse - oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding.

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til erhvervsindvinding på adresserne: Toftehøj 6, 4050 Skibby og Vangevej 5, 4050 Skibby

 • Miljø
 • 4050 Skibby
11
maj
Afgørelse

Handleplaner for Natura 2000 områder

Endelig vedtagelse af handleplaner 2016 - 2021 for Natura 2000 områder i Frederikssund Kommune.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
9
maj
Afgørelse

Sommerhus ved Bakkesvinget 2 Skibby

Landzonetilladelse til sommerhus

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
4
maj
Afgørelse

Ibrugtagningstilladelse_Tørslevvej 61, 4050 Skibby_DGU nr 199.1647

Frederikssund Kommune har meddelt ibrugtagningstilladelse til boring DGU nr 199.1647

 • Miljø
 • 4050 Skibby
4
maj
Afgørelse

Tilladelse - oppumpning af grundvand, erhvervsindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til erhvervsindvinding på adresserne: Nordvangen 9, 4050 Skibby, Tørslevvej 61, 4050 Skibby (2 stk.) og Dysagervej 21, 3630 Jægerspris .

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
3
maj
Afgørelse

Kattepension ved Strandvejen 23 i Skibby

Landzonetilladelse til kattepension

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
28
apr
I høring

Udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge

Byrådet vedtog 26. april 2017 at fremlægge lokalplanforslag nr. 112 og forslag til kommuneplantillæg nr. 039 i offentlig høring. Planforslagene fremlægges parallelt i offentlig høring fra 28. april 2017 til 23. juni 2017.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
31
mar
Afgørelse

Boliger ved Byvej

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 095 og kommuneplantillæg nr. 030 for Boliger ved Byvej.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
31
mar
Afgørelse

Boliger ved Fogedgårdsvej i Skibby

Endelig vedtagelse af lokalplan 107 for boliger ved Fogedgårdsvej i Skibby.

 • Planer
 • 4050 Skibby
31
mar
Afgørelse

Erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 104 og kommuneplantillæg nr. 034 for Erhvervsområde Raasigvangen i Slangerup. Byrådet vedtog planerne den 29. marts 2017.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
30
mar
Afgørelse

Omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej

Endeligt vedtaget lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund samt kommuneplantillæg nr. 036 for Centerområde i Lille Blødekvarteret.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
27
mar
Afgørelse

Jordvarme på Strandbakken 27 i Frederikssund

Tilladelse til vandret jordvarmeanlæg med jordvarmeslanger på Strandbakken 27.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
21
mar
Afgørelse

Planer: Idrætsby Frederikssund

Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
10
mar
I høring

Plejeplan for Lille Rørbæk-fredningen 2016 - 2025

Plejeplanen er til orientering til lodsejere og organisationer, som har interesse i planen.

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
9
mar
I høring

Høring om trafikbestilling 2018

I perioden 9. -28. marts 2017 er trafikbestilling 2018 i offentlig høring.

 • Vej
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
7
mar
Afgørelse

Ekspropriation til idrætsby

Byrådet for Frederikssund Kommune har i forbindelse med vedtagelse af ny idrætsvision truffet beslutning om etablering af ny idrætsby på del af ejendommen Bonderupvej 2A, 3600 Frederikssund (matr.nr. 11a og 13l Oppe Sundby By, Oppe Sundby).

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
8
dec
Afgørelse

VVM-tilladelse til etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser

Byrådet har den 23. november 2016 vedtaget at meddele VVM-tilladelse vedrørende etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Klagefrist 5. januar 2017

 • Planer
 • 4050 Skibby