Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

22
aug
I høring

Boligområde i Skibby ved Selsøvej

Frederikssund Kommune vedtog 13. august 2019, at fremlægge lokalplanforslag 134 i offentlig høring.

 • Planer
 • 4050 Skibby
21
aug
Afgørelse

Tilladelse til oprensning af sø på Selsøvej 30E, Skibby

Frederikssund Kommune har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til Nationalpark Skjoldungernes Land til oprensning af en sø på Selsøvej 30E, Skibby. Nationalparken ønsker at forbedre dyre- og plantelivet i søen.

 • Natur
 • 4050 Skibby
20
aug
Afgørelse

Landzonetilladelse til festlokale mm., Hammer Bakke 4

Landzonetilladelse til festlokale mm., Hammer Bakke 4

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
20
aug
Afgørelse

Ikke offentlig adgang ved Thorstedlund

Ikke offentlig adgang ved Thorstedlund

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
14
aug
Afgørelse

Landzonetilladelse til udlån af kanoer, Selsøvej 22D, Skibby

Landzonetilladelse til udlån af kanoer, Selsøvej 22D, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
12
aug
Afgørelse

Jordvarme Alfabetvej 32

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Alfabetvej 32 i Frederikssund

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
9
aug
Afgørelse

Jordvarme Stenøvej 38 - 43

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Stenøvej 38 til 43.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
8
aug
Afgørelse

Landzonetilladelse til udhus, Hørup Skovvej 4

Landzonetilladelse til udhus, Hørup Skovvej 4

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
7
aug
Afgørelse

Olieudskiller på Askelundsvej 3

Frederikssund Kommune har d. 7. august meddelt tilslutningstilladelse via olieudskiller til STARK på Askelundsvej 3 i Frederikssund.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
7
aug
Afgørelse

Landzonetilladelse til udvidelse af butik, Solbakkevej 10

Landzonetilladelse til udvidelse af butik, Solbakkevej 10

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
7
aug
Afgørelse

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle, Svanholm Alle 7

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle, Svanholm Alle 7

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
7
aug
Afgørelse

Landzonetilladelse til ridebane mm., Præstemarken 1

Landzonetilladelse til ridebane mm., Præstemarken 1

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
5
aug
Afgørelse

Jordvarme Stenøvej 31 - 37

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Stenøvej 31 til 37 i Gerlev.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
5
aug
Afgørelse

Tillæg til spildevandsplan: Thorstedlund

Udkast til tillæg til spildevandsplanen har været i 8 ugers høring. Der har ikke været kommentarer i høringsperioden.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
5
aug
Afgørelse

Jordvarme Kvinderupvej 22

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Kvinderupvej 22 i Slangerup

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
3
aug
Afgørelse

Overdækning / udhus, Kærstrædet 16, Skibby

Overdækning / udhus, Kærstrædet 16, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
2
aug
Afgørelse

Landzonetilladelse til sommerhus, Vigvejen 28, Skibby

Landzonetilladelse til sommerhus, Vigvejen 28, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
1
aug
Afgørelse

Landzonetilladelse til ridebane, Strudhøj 2, Skibby

Landzonetilladelse til ridebane, Strudhøj 2, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
18
jul
I høring

Højvandssikring ved Haldor Topsøe

Frederikssund kommune har modtaget revideret ansøgning fra Niras, der på vegne af Haldor Topsøe ansøger om tilladelse til kystbeskyttelse i form af dige og højvandsmur på matr. nr. 15aø og 15aæ Ude Sundby, Frederikssund jorder, beliggende på Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
4
jul
I høring

Lokalplanforslag 127 for boliger ved Græse Strandvej - Torstedlund

Ny boligbebyggelse på Thorstedlund og de tilgrænsende arealer

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
3
jul
I høring

Planstrategi 2019, Fremtidens Frederikssund

Frederikssund Byråd vedtog den 26. juni 2019 at fremlægge forslag til planstrategi 2019 i offentlig høring. Forslaget er i offentlig høring fra 3. juli 2019 til 3. september 2019.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby