Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

3
aug
Afgørelse

Afgørelse om omlægning af Skindskjoldsrenden

Afgørelse om omlægning af Skindskjoldsrenden

 • Natur
 • 3550 Slangerup
9
jul
Afgørelse

Hestehold på Marbækvej 6

Frederikssund Kommune har givet § 16 tilladelse til hestehold

 • Miljø
 • 4050 Skibby
8
jul
Afgørelse

Landzonetilladelse til udhus, Dyrnæsvej 23

Landzonetilladelse til udhus, Dyrnæsvej 23

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
7
jul
Afgørelse

Padel-baner - VVM screening

Miljøafdelingen har screenet projekt for padel-baner i Skibby og afgjort at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
6
jul
I høring

Bakkelundsvej, Jægerspris – Omlægning af privat fællesvej

Ejeren af ejendommen Bakkelundsvej 5, Jægerspris har søgt om tilladelse til, at omlægge den del af den private fællesvej som forløber på ejendommen, så den rykkes længere væk fra bygningerne.

 • Vej
 • 3630 Jægerspris
1
jul
I høring

Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurdering

Frederikssund Byråd vedtog 24. juni at fremlægge forslag til Kommuneplan 2021-2033 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Planforslaget er i høring fra d. 1. juli til d. 9. september 2021.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
24
jun
I høring

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Kroghøj, Ny boligbebyggelse i Slangerup Separatkloakering og udvidelse af opland 133

Frederikssund Byråd har på deres møde vedtaget at sende forslag til tillæg til spildevandsplanen: ” Kroghøj, Ny boligbebyggelse i Slangerup Separatkloakering og udvidelse af opland 133”, i 8 ugers offentlig høring.

 • Natur
 • Miljø
 • 3550 Slangerup
17
jun
Afgørelse

Jordvarme - Vænget 20

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme med spiraler på Vænget 20.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
16
jun
I høring

Regulativ for husholdningsaffald

Teknisk Udvalg har d. 2. juni 2021 besluttet at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald i høring. Regulativet skal erstatte regulativ af 2. april 2019.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
7
jun
I høring

Forslag til lokalplan 140 og kommuneplantillæg 017

Byrådet vedtog d. 26. maj 2021 at fremlægge forslag til Lokalplan 140 og forslag til Kommuneplantillæg 017 i offentlig høring. Planforslaget er i høring fra 7. juni 2021 til 16. august 2021. Kommunen har truffet afgørelse om, at forslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
31
mar
I høring

Affaldsplan 2021-2030 sendes i høring

Byrådet vedtog den 24. marts 2021 at sende forslag til affaldsplan i offentlig høring.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby