Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Emner

Geografiske områder

8
dec
I høring

Forslag til nyt vandløbsregulativ for Gørløse Å

Teknisk Udvalg har den 6. december 2017 godkendt forslag til nyt regulativ for Gørløse Å, som nu sendes i offentlig høring i 8 uger.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
7
dec
Afgørelse

Ny sø på Vellerupvej 52, Skibby

Landzonetilladelse til etablering af ny sø på ca. 250 m2 på Vellerupvej 52, Skibby.

 • Natur
 • 4050 Skibby
4
dec
Afgørelse

Tilladelse oppumpning grundvand erhvervsindvinding_041217

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af grundvand på adresserne: Dyrnæsvej 23-27, 3630 Jægerspris, Venslev Huse 8, 4050 Skibby og Venslev Huse 9, 4050 Skibby

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
4
dec
Afgørelse

Ibrugtagning_vandindvindingsboringer

Frederikssund Kommune har meddelt ibrugtagningstilladelse til vandindvindingsboringer på adresserne: Sømer Skovvej 1, 4050 Skibby - DGU nr. 199.1675 og Venslev Huse 9, 4050 Skibby - DGU nr. 198.785.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
30
nov
Afgørelse

Boligområde ved Strandvangen i Frederikssund

Byrådet har den 29. november 2017 endeligt vedtaget lokalplan nr. 101 for boligområde ved Strandvangen i Frederikssund og tilhørende kommuneplantillæg 032.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
21
nov
Afgørelse

Tilladelse oppumpning grundvand erhvervsindvinding_211117

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af grundvand på adressen: Marbækvej 58, 3600 Frederikssund.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
17
nov
Afgørelse

Ekstra bolig ved Svanholm Skovhavevej

Ekstra bolig ved Svanholm Skovhavevej

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
17
nov
Afgørelse

Dige ved Værebro Å

Dige ved Værebro Å

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
14
nov
Afgørelse

4 boliger ved Hovedgaden 23 i Jægerspris

4 boliger ved Hovedgaden 23 i Jægerspris

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
13
nov
Afgørelse

Midlertidig grundvandssænkning Tørslev

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til Vejdirektoratet til midlertidig grundvandssænkning ved Tørslev i forbindelse med anlæggelse af Fjordforbindelsen.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
2
nov
Afgørelse

Boliger ved Skuldelevvej i Skibby

Byrådet har den 25. oktober 2017 endeligt vedtaget lokalplan nr. 068 for boliger ved Skuldelevvej i Skibby.

 • Planer
 • 4050 Skibby
1
nov
I høring

Udkast til miljøgodkendelse Nakkedamsvej, Skibby

Udkast i forhøring: Miljøgodkendelse af malkekvægproduktion i henhold til § 12 i husdyrgodkendelsesloven, Nakkedamsvej 87 og 89, Skibby.

 • Natur
 • Miljø
 • 4050 Skibby
17
okt
I høring

VVM anmeldelses skema Skibby Skov

Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen har i projektgruppen ansøgt om screening af VVM for ny skov ved Skibby.

 • Natur
 • 4050 Skibby
13
okt
Afgørelse

Oprensning og etablering af søer Jægerspris Skydeterræn

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning af 8 søer og landzonetilladelse efter Planlovens §35 til 13 nye søer og 10 stensætninger på Jægerspris Skydeterræn.

 • Natur
 • 3630 Jægerspris
10
okt
I høring

Indkaldelse af idéer og forslag

Forudgående høring om kommuneplantillæg for ny dagligvarebutik i Skibby nord.

 • Planer
 • 4050 Skibby
28
sep
Afgørelse

Ny dagligvarebutik i Skibby

Byrådet har den 27. september 2017 endeligt vedtaget lokalplan 111 for ny dagligvarebutik i Skibby.

 • Planer
 • 4050 Skibby
31
aug
I høring

Nyt boligområde ved Strandvangen i Frederikssund

Byrådet vedtog 30. august 2017 at fremlægge forslag til lokalplan 101 og kommuneplantillæg 032 for boligområde ved Strandvangen i Frederikssund i offentlig høring

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
23
jun
I høring

Nyt boligområde på Strandvej 2 i Frederikssund

Byrådet vedtog den 21, juni 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 109 og kommuneplantillæg nr. 038 for boliger og strandcafé ved Strandvej 2 i Frederikssund i offentlig høring

 • Planer
 • 3600 Frederikssund