Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

9
okt
Afgørelse

Landzonetilladelse til midlertidig bolig, Urtebækvej 8

Landzonetilladelse til midlertidig bolig, Urtebækvej 8

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
9
okt
Afgørelse

Landzonetilladelse til hundekennel, Ll Troldmosevej 2

Landzonetilladelse til hundekennel, Ll Troldmosevej 2

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
8
okt
Afgørelse

Etageboliger på Lærkevej

Vedtagelse af Lokalplan 130 og kommuneplantillæg 008

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
8
okt
Afgørelse

Lovliggørende dispensation til rydning

Frederikssund Kommune har givet lovliggørende dispensation fra § 3 til rydning af overdrev på Hovedgaden 148, Jægerspris.

 • Natur
 • 3630 Jægerspris
7
okt
Afgørelse

Landzonetilladelse til anneks, Vigvejen 10

Landzonetilladelse til anneks, Vigvejen 10

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
4
okt
Afgørelse

Landzonetilladelse til læskure og maskinhus, Svanemosevej 55

Landzonetilladelse til læskure og maskinhus, Svanemosevej 55

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
4
okt
Afgørelse

Landzonetilladelse til hestepension mm, Skibbyvej 5

Landzonetilladelse til hestepension mm, Skibbyvej 5

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
1
okt
Afgørelse

Kystbeskyttelse Haldor Topsøe

Frederikssund kommune har givet tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i form af et dige ved Haldor Topsøe, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
1
okt
Afgørelse

Endelig vedtagelse af Lokalplan 120

Byrådet vedtog den 28. august 2019 lokalplan 120 for den historiske del af Slangerup.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
25
sep
Afgørelse

Udledningstilladelse til renset vejvand

Frederikssund Kommune har med beføjelse i Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 (Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2.7.2019) meddelt 3 tilladelser til udledning af renset og forsinket overfladevand fra Fjordforbindelsen. For udledningerne U4a og U4b renses og forsinkes vandet i bassiner hvorfra der sker udledning til et privat rørlagt vandløb, og derfra videre til Marbækrenden. For udledningen kaldet U9 renses og forsinkes vandet i et bassin hvorfra der sker udledning direkte til Marbækrenden.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
17
sep
Afgørelse

Bemyndigelse til færdsel langs Marbækrenden

Frederikssund kommune har bemyndiget medarbejdere fra Kaj’s TV-inspektion til at færdes langs Marbækrenden.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
2
sep
I høring

Erhvervs- og Vækstpolitik i høring

Byrådet vedtog den 28. august at fremlægge forslag til Erhvervs- og Vækstpolitik i offentlig høring. Forslaget er i offentlig høring fra 2. september til den 27. oktober 2019.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
30
aug
I høring

Spildevandsplan for Rosenfeldt, Muldager og Jernbanen

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: ”Etablering af bassin samt udvidelse af opland 274.1 og nyt opland 274.2 i 8 ugers offentlig høring”. Frederikssund Kommunes Byråd har den 28.08.2019 vedtaget, at sende ovenstående forslag til tillæg til spildevandsplanen i 8 ugers offentlig høring.

 • Planer
 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
29
aug
I høring

Kommuneplantillæg 009 Grønt Danmarkskort og særlige naturbeskyttelsesinteresser og miljøvurdering heraf

Frederikssund Byråd vedtog 28. august 2019, at fremlægge kommuneplantillæg 009 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Med kommuneplantillægget revideres udpegninger af naturbeskyttelsesinteresser i kommunen.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
29
aug
I høring

Nedlæggelse af vejareal på Bakkestrædet

Frederikssund Kommune påtænker at nedlægge en del af det offentlige vejareal på Bakkestrædet i Frederikssund.

 • Vej
 • 3600 Frederikssund