Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

17
jan
Afgørelse

Etageboliger på A.C.Hansensvej og Lærkevej

Plan- og Miljøudvalget vedtog 14. januar 2020 at fremlægge forslag til lokalplan 138 og kommuneplantillæg 015 i offentlig høring

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
9
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse til udestue, Viermosevej 9, 3600 Frederikssund

Udestue ved Viermosevej 9, 3600 Frederikssund.

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
23
dec
I høring

Lokalplanforslag 136 for fællesmagasin i Vinge og miljøscreening heraf

Frederikssund byråd vedtog d. 27. nov. 2019 at fremlægge lokalplanforslag 136 i offentlig høring. Planforslaget er i offentlig høring fra 23. december 2019 til 17. februar 2020.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
20
dec
I høring

Forslag til tilladelse til kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Byrådene i Roskilde og Frederikssund Kommune har på deres møder den 18. december 2019 vedtaget at fremlægge miljøkonsekvensvurdering, Natura 2000-konsekvensvurdering og forslag til tilladelse til kystsikring i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg i offentlig høring frem til den 19. februar 2020. Roskilde Kommune står for at koordinere de to involverede kommuners myndighedsbehandling og sikrer, at Frederikssund Kommune også modtager dine bemærkninger.

 • Planer
 • Natur
 • 3600 Frederikssund
19
dec
Afgørelse

Tilladelse til nedsivning af renset vand fra etape 0 og etape 1 i Vinge Centrum

Frederikssund Kommune har med beføjelse i Miljøbeskyttelseslovens § 19 meddelt tilladelse til nedsivning af renset og forsinket overfladevand fra kommende etape 0 og etape 1 i Vinge Centrum.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
19
dec
Afgørelse

Vedtagelse af Lokalplan 127 og kommuneplantillæg 005 for Thorstedlund

Byrådet har vedtaget Lokalplanen og kommuneplantillægget for boligudbygning på arealerne ved Thorstedlund.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
19
dec
Afgørelse

Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Frederikssund Renseanlæg

Frederikssund Kommune har med beføjelse i Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 meddelt tilladelse til udledning af renset spildevand fra Frederikssund Renseanlæg beliggende på Marbækvej 2 i Frederikssund til Roskilde Fjord.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
19
dec
Afgørelse

Kommuneplantillæg 009 Grønt Danmarkskort og miljøvurdering heraf

Frederikssund Byråd vedtog 18. december 2019 Kommuneplantillæg 009 med tilhørende miljøvurdering. Med kommuneplantillægget revideres udpegninger af naturbeskyttelsesinteresser i kommunen.

 • Planer
 • Natur
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
18
dec
Afgørelse

Pleje af Hans Atkes mose

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til opgravning af tagrør i mindre dele af Hans Atkes mose i Slangerup.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
2
dec
I høring

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Skibby Bakke, Etape 1, Klimahuse

Frederikssund Kommunes Byråd har den 27.11.2019 vedtaget at sende forslag til tillæg til spildevandsplanen: ”Skibby Bakke, Etape 1, Ny boligbebyggelse - Spildevandskloakering af opland 883, samt en mindre del af opland 852”, i 8 ugers offentlig høring.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
29
nov
Afgørelse

Planstrategi 2019, Fremtidens Frederikssund

Byrådet har den 27.11 2019 endeligt vedtaget: Planstrategi 2019 – Fremtidens Frederikssund.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
19
nov
Afgørelse

Bemyndigelse til at færdes langs Sillebro Å og Græse Å

Frederikssund Kommune bemyndiger hermed medlemmer af Vandplejegruppen til at færdes langs Sillebro Å og Græse Å i forbindelse med optælling af gydegravninger.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
29
okt
Afgørelse

Jordvarme - Hjortevænget 21

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme på Hjortevænget 21 i Skibby

 • Miljø
 • 4050 Skibby