Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

25
sep
Afgørelse

Boretilladelse pejleboringer Kulhuse

Frederikssund Kommune meddeler tilladelse til at etablere 5 boringer ved kulhuse

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
24
sep
Afgørelse

Jordvarme - Slangerup Overdrev 7

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Slangerup Overdrev 7

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
23
sep
Afgørelse

Tilslutningstilladelse - drænvand fra kunstgræsbane

Frederikssund Kommune har meddelt tilslutningstilladelse for drænvand fra kunstgræsbane på Kalvøvej 9 i Frederikssund. Drænvandet tilsluttes spildevandsledning tilhørende Novafos

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
22
sep
Afgørelse

Renovering af eksisterende kunstgræsbane på Kalvøen i Frederikssund

Frederikssund Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at udskiftning af kunstgræs og lysmaster på kunstgræsbane på Kalvøen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
22
sep
Afgørelse

Landzonetilladelse til læskur, Stenledsvej 2, Skibby

Landzonetilladelse til læskur, Stenledsvej 2, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
18
sep
Afgørelse

Tilladelse til nedsivning af vand fra kunstgræsbane i Idrætsbyen

Frederikssund Kommune har med beføjelse i Miljøbeskyttelseslovens § 19 meddelt tilladelse til nedsivning af vand fra en kunstgræsbane i Frederikssund Idrætsby. Adressen er Bonderupvej 2C.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
17
sep
Afgørelse

Tilladelse til udlægning af gydesubstrat og skjulesten i Græse Å

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til et projekt i Græse Å v. Speedwaybanen, hvor der skal udlægges gydegrus og skjulesten. Projektets formål er at forbedre forholdene for især ørred og bidrage til målopfyldelse i vandløbet.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
16
sep
Afgørelse

Lokalplan 100 for boliger ved Morbærvænget

Byrådet vedtog den 26. august 2020 lokalplan 100 endeligt. Lokalplanen giver mulighed for at opføre enfamiliehuse og dobbelthuse i et område i Store Rørbæk.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
15
sep
Afgørelse

Landzonetilladelse til udstykning, Havelse Mølle 2B

Landzonetilladelse til udstykning, Havelse Mølle 2B

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
14
sep
Afgørelse

Høring - tilladelse til kvæg

Frederikssund Kommune sender tilladelse til kvæg efter §16b i husdyrbrugloven i høring. Tilladelsen gælder for Skuldelevvej 50 for kvæg og ny gyllebeholder.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
10
sep
Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation til bolig, Skovvejen 3

Landzonetilladelse og dispensation til bolig, Skovvejen 3

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
10
sep
Afgørelse

Landzonetilladelse til personalefaciliteter, Kirkealle 1

Landzonetilladelse til personalefaciliteter, Kirkealle 1

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
9
sep
Afgørelse

Etablering af kunstgræsbane i Idrætsbyen er ikke VVM-pligtigt.

Frederikssund Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af en kunstgræsbane i Idrætsbyen i Frederikssund ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
9
sep
Afgørelse

Nedsivning af overfladevand fra parkeringsplads hos Mountain Top

Frederikssund Kommune har med beføjelse i Miljøbeskyttelseslovens § 19 meddelt tilladelse til Mountain Top A/S, Pedersholmparken 10, 3600 Frederikssund til nedsivning af overfladevand fra den del af virksomhedens matrikel, der anvendes til p-plads for medarbejdere.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
9
sep
Afgørelse

Lokalplan for nye boliger på Øvej 36.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 20 rækkehuse

 • Planer
 • 3550 Slangerup
8
sep
Afgørelse

Kommuneplantillæg og lokalplan for nye boliger Vinge

Planerne give mulighed for, at der i området kan opføres forskellige former for boliger i Deltakvarteret i Vinge

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
3
sep
Afgørelse

Landzonetilladelse til læskure og hønsehus, Strudhøj 1

Landzonetilladelse til læskure og hønsehus, Strudhøj 1

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
31
aug
Afgørelse

Landzonetilladelse til læskur og roundpen, Nøddevænget 2

Landzonetilladelse til læskur og roundpen, Nøddevænget 2

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
30
jun
Afgørelse

Tillæg til Kommuneplan 2017 for etageboliger i Vinge

Byrådet vedtog den 30. juni 2020 Kommuneplantillæg nr. 018 for etageboliger i Vinge.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund