Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

17
apr
Afgørelse

Ny sø på Åbrinken

Frederikssund Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af sø på Åbrinken 12B i Frederikssund.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
15
apr
I høring

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug på Egebjergvej 3

Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrholdet på ejendommen Egebjergvej 3, 4050 Skibby.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
12
apr
Afgørelse

Læskure ved Hyllestedvejen 2

Landzonetilladelse til læskure ved Hyllestedvejen 2

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
11
apr
Afgørelse

Læskure og stald på Mosevej 10

Landzonetilladelse til læskure og stald

 • Byggeri
 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
11
apr
Afgørelse

Kystbeskyttelse ved Haldor Topsøe

Tilladelse til Kystbeskyttelse i form af dige og højvandsmur ved Haldor Topsøe, matr. Nr. 15aø, 15aæ og 16lm Ude Sundby, Frederikssund Jorder.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
10
apr
Afgørelse

Udhuse ved Bonderupvej 1B

Landzonetilladelse til Udhuse ved bonderupvej 1B

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
9
apr
I høring

Idéer og forslag til Grønt Danmarkskort

Frederikssund Byråd har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af Frederikssund Kommunes del af Grønt Danmarkskort. Det sker i form af udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2017. Forud for udarbejdelsen af tillægget indkaldes ideer og forslag til arbejdet.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
9
apr
Afgørelse

Miljøgodkendelse Slangerup Speedway

Frederikssund Kommune har revurderet Slangerup Speedway Klubs miljøgodkendelse. Klubben har ønsket at ændre køretider og maskinerne de kører på er nu mindre støjende.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
8
apr
Afgørelse

Ridebane og skure på Ordrupholmsvej 2

Landzonetilladelse til ridebane, læskur og overdækning

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
8
apr
Afgørelse

Tilslutning på Roskildevej 160

Frederikssund Kommune har d. 8. april 2019 meddelt tilladelse til at tilslutte overløb af tag-, overflade- og vejvand fra faskiner via regnvandsbassin til Novafos' regnvandskloak ved Roskildevej 160.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
5
apr
Afgørelse

Medbenyttelse af drænledning på Mathiesens Enghave 15

Frederikssund kommune har godkendt afledning af renset husspildevand fra minirenseanlæg på adressen Mathiesens Enghave 15, 3630 Jægerspris, til eksisterende drænsystem på matr. 1s, Barakkerne, Dråby.

 • Natur
 • 3630 Jægerspris
4
apr
Afgørelse

Spildevand Topsil

Frederikssund Kommune har meddelt spildevandstilladelse (revideret) til Topsil, Siliciumvej 1 i Frederikssund.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
4
apr
I høring

Boliger og Strandcafé på Strandvej 2

Plan- og Miljøudvalget vedtog 2. april 2019, at fremlægge følgende forslag i offentlig høring: Forslag til Lokalplan 109 for boliger og strandcafé ved Strandvej og Kommuneplantillæg 038 for boliger ved Strandvej.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
3
apr
Afgørelse

Læskur ved Svanholm Skovhavevej

Landzonetilladelse til læskur

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
1
apr
Afgørelse

Jordvarme Alfabetvej 46

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Alfabetvej 46 i Frederikssund

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
7
mar
I høring

Etageboligbyggeri på Lærkevej 1 i Frederikssund

Plan- og Miljøudvalget vedtog 5. marts 2019 at fremlægge følgende forslag i offentlig høring: Forslag til Lokalplan 130 for etageboliger på Lærkevej, og Kommuneplantillæg 008 for etagebyggeri på Lærkevej,

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
16
jan
Afgørelse

Færgevej 61, 3600 Frederikssund

Plan- og Miljøudvalget vedtog den 5. marts 2019 kommuneplantillæg 007 for Færgevej 61 i Frederikssund.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund