Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Emner

Geografiske områder

19
jun
Afgørelse

Spildevandstilladelse til vaskehal

Frederikssund Kommune har meddelt spildevandstilladelse til vaskehal og benzinanlæg hos OK i Slangerup

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
18
jun
Afgørelse

Jordvarme, Viermosevej 9, Frederikssund

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme på Viermosevej 9

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
18
jun
Afgørelse

Tilslutning af oppumpet grundvand på Bonderupvej 5

Frederikssund Kommune har den 18. juni 2018 meddelt midlertidig tilladelse til tilslutning af oppumpet grundvand til Novafos’ regnvandsledning via en brønd på matr. nr. 26m, Bonderup By, Skibby, tilhørende Bonderupvej 5, 4050 Skibby.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
14
jun
Afgørelse

Vandindvindings- og anlægstilladelse til Ikke-alment vandærk

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af grundvand til Ikke-almen vandforsyning på Bonderupvej 10A, 3600 Frederikssund.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
11
jun
Afgørelse

Tilladelse til oppumpning af grundvand, erhverv

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumning af grundvand til erhverv på adresserne Bonderupvej 10A, 3600 Frederikssund og Egebjergvej 3, 4050 Skibby.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
 • 4050 Skibby
11
jun
Afgørelse

Tilladelse til jordvarme

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme på Selsøvej 16a, Skibby Børnehus

 • Miljø
 • 4050 Skibby
7
jun
I høring

Frederikssund Bymidte Regulativ

Frederikssund Kommune har revideret Frederikssund Bymidte Regulativet.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
4
jun
Afgørelse

Dispensation til ændrede flyvetider

Nordsjællands Faldskærms klub har fået dispensation til at flyve og foretage spring i lige ugenumre i stedet for i ulige ugenumre. Der flyves med Cessna fly.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
29
maj
Afgørelse

Tilladelse til oppumpning af grundvand til erhverv

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af grundvand til erhverv (markvanding) på adresserne Elmegårdsvej 10, 3630 Jægerspris og Tørslevvej 36, 3630 Jægerspris.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
25
maj
Afgørelse

Pumpestation på Smedeengen 6, 3630 Jægerspris

Pumpestation på Smedeengen 6, 3630 Jægerspris

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
24
maj
Afgørelse

Ridebane og hestestald, Slangerup Overdrev 16, 3550 Slangerup

Ridebane og hestestald, Slangerup Overdrev 16, 3550 Slangerup

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
3
maj
I høring

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

Forslag til kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby.

 • Planer
 • 4050 Skibby
18
apr
Afgørelse

Vedtagelse af Lokalplan 116 for etageboliger på Lundebjergvej 4

Plan- og Miljøudvalget har vedtaget en lokalplan til opførelse af 45 - 55 etageboliger på Lundebjergvej 4

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
8
feb
Afgørelse

Tillæg til Vandforsyningsplan

Frederiksund Kommunes Byråd har vedtaget tillæg til vandforsyningsplan, om ændring af forsyningsgrænse ved St. Rørbæk. Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
29
jan
Afgørelse

Jordvarme, Strandgaardsvej 42

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme på Strandgaardsvej 42

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
17
jan
Afgørelse

Tilladelse til jordvarme

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Sigerslevøstervej 1 i Frederikssund.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund