Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

18
okt
Afgørelse

Fedtudskiller på Jernbanegade 39 i Frederikssund

Frederikssund Kommune har d. 17. oktober 2018 meddelt afslag på ansøgning om tilslutningstilladelse via fedtudskiller på matr. nr. 231e, Frederikssund Bygrunde, beliggende Jernbanegade 39 A i Frederikssund.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
17
okt
Afgørelse

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby.

 • Planer
 • 4050 Skibby
11
okt
Afgørelse

Tilladelse til etablering af nødforbindelse til drikkevand fra Slangerup til Jørlunde

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af nødforbindelse fra Slangerup Vandværk til Jørlunde By- og Jørlunde Østre Vandværk.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
10
okt
I høring

Lokalplanforslag for ny boligbebyggelse på Øvej 36

Formålet med lokalplanen er at fastlægge rammerne for bebyggelsens omfang, materialevalg, placering og udformning. Desuden fastlægges placeringen af parkering- og adgangsforhold samt områdets opholds- og friarealer.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
10
okt
Afgørelse

Jordvarme Bygvænget 4

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Bygvænget 4 i Frederikssund

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
8
okt
I høring

Høring af tillæg til spildevandsplan: opland 307-309 og ændret spildevandstracé

Frederikssund Kommunes Byråd har d. 26. september 2018 vedtaget at sende forslag til Tillæg til spildevandsplanen: ”Opland 307 - 309 og ændret tracé for spildevandsledning i 8 ugers offentlig høring”.

 • Planer
 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
8
okt
Afgørelse

Udledning fra Bakkesvinget

Frederikssund Kommune har d. 8. oktober 2018 meddelt til udledning vej-, tag- og overfladevand via en Ø232 overløbsledning fra en eksisterende faskine til et rørlagt privat vandløb mellem en §3 sø og §3 Slotsmosen. Vandløbet har hidtil modtaget vandet via søen.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
2
okt
Afgørelse

Ændring af Klydesø på Eskilsø

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 og landzonetilladelse til naturforbedring af Klydesø på Eskilsø.

 • Natur
 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
2
okt
Afgørelse

Ansøgning om nedrivning af lade ved Sigerslevvestervej 50

Ansøgning om nedrivning af lade ved Sigerslevvestervej 50

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
26
sep
Afgørelse

Tilladelse til indvinding af grundvand til erhverv

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af grundvand til erhverv på Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
13
sep
I høring

Bevaringsværdier i den historiske del af Slangerup

Det er vigtigt at værne om kulturarven i den historiske del af Slangerup. Kulturmiljøet og bygningerne fortæller historien om byens udvikling gennem tiderne og giver bydelen identitet og borgere et tilhørsforhold. Et kommuneplantillæg og en lokalplan skal bidrage til at sikre og videreføre bevaringsværdierne.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
5
sep
Afgørelse

Nyt boligområde ved Strandvangen i Frederikssund

Frederikssund Kommune vedtog 29. august 2018 lokalplan 125 samt kommuneplantillæg 003.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
5
sep
I høring

Lokalplan for Kvinderup

Plan- og Miljøudvalget vedtog den 4. september 2018 at fremlægge forslag til lokalplan 118 for Kvinderup i offentlig høring.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
4
sep
I høring

Aflysning af del af Lokalplan 017

Byrådet besluttede på mødet 29. august 2018, at stille forslag om, at der sker en aflysning af den eksisterende lokalplan for matr.nr. 44d og 44e, Frederikssund bygrunde, som er omfattet af udlæg til parkeringshus.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
31
aug
I høring

Kloakering af havnebad

Frederikssund Kommunes Byråd har d. 29. august 2018 vedtaget at sende forslag til Tillæg til spildevandsplanen: Spildevandskloakering af havnebad i Frederikssund i 8 ugers offentlig høring. Tillægget gør det muligt at tilslutte havnebadet til spildevandskloak.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
17
aug
Afgørelse

Ridebane og rotunde ved Sundbylillevej 50

Ridebane og rotunde ved Sundbylillevej 50

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund