Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

19
okt
Afgørelse

Midlertidig tilladelse til UV anlæg Østby Vandværk

Frederikssund Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til UV behandling af drikkevandet på Østby Vandværk

 • Miljø
 • 4050 Skibby
11
okt
Afgørelse

Landzonetilladelse til bålhytte, Egelundsvej 10A, Jægerspris

Landzonetilladelse til bålhytte, Egelundsvej 10A, Jægerspris

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
8
okt
Afgørelse

Landzonetilladelse til ridebane og læskure, Manderupvej 8

Landzonetilladelse til ridebane og læskure, Manderupvej 8

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
7
okt
Afgørelse

Tilslutningstilladelse til Vellerup Sommerby Vandværk

Frederikssund Kommune meddeler hermed tilslutningstilladelse for filterskyllevand fra Vellerup Sommerby Vandværk på Birkebækvej 1, Skibby.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
5
okt
Afgørelse

Landzonetilladelse til regnvandsbassin, Dalvejen 3, Frederikssund

Landzonetilladelse til regnvandsbassin, Dalvejen 3, Frederikssund

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
29
sep
Afgørelse

Landzonetilladelse til byggeri og ridebaner, Bakkelundsvej 5

Landzonetilladelse til byggeri og ridebaner, Bakkelundsvej 5

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
26
sep
Afgørelse

Jordvarme - Græsedalen 1

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme på Græsedalen 1.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
22
sep
Afgørelse

Dispensation til oprensning af sø på Jægerstien 4 i Kulhuse

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til at oprense en del af søen på Jægerstien 4, 3630 Jægerspris.

 • Natur
 • 3630 Jægerspris
21
sep
Afgørelse

Tilladelse til kystbeskyttelse

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til kystbeskyttelse af sti mod erosion på Kalvøvej 26-28, 3600 Frederikssund, matr.nr. 19x Frederikssund markjorder.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
20
sep
Afgørelse

Jordvarme - Fællesvej 19

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Fællesvej 19

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
20
sep
Afgørelse

Jordvarme - Søgårdsvej 6

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Søgårdsvej 6.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
31
aug
Afgørelse

Tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-anlæg på Skuldelev Vandværk

Tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-anlæg på Skuldelev Vandværk

 • Miljø
 • 4050 Skibby
23
aug
I høring

Forslag til lokalplan 149 og kommuneplantillæg 028 for et erhvervsområde ved Hanghøjvej i Skibby

Plan- og Miljøudvalget vedtog 17. august 2021 at fremlægge forslag til lokalplan 149 og kommuneplantillæg 028 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 23. august til 18. oktober 2021. Kommunen har truffet afgørelse om, at forslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 • Planer
 • 4050 Skibby
6
jul
I høring

Bakkelundsvej, Jægerspris – Omlægning af privat fællesvej

Ejeren af ejendommen Bakkelundsvej 5, Jægerspris har søgt om tilladelse til, at omlægge den del af den private fællesvej som forløber på ejendommen, så den rykkes længere væk fra bygningerne.

 • Vej
 • 3630 Jægerspris
1
jul
I høring

Kommuneplan 2021 og tilhørende miljøvurdering

Frederikssund Byråd vedtog 24. juni at fremlægge forslag til Kommuneplan 2021-2033 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. Planforslaget er i høring fra d. 1. juli til d. 9. september 2021.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby