Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

6
jul
Afgørelse

Jordvarme - Roskildevej 14

Vi har givet tilladelse til jordvarme på Roskildevej 14

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
6
jul
Afgørelse

Jordvarme - Fællesmagasinet

Vi har givet tilladelse til jordvarme til Fællesmagasinet, Slots- og Kulturstyrelsen. Fællesmagasinet ligger ved Vinge i Frederikssund Kommune.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
3
jul
Afgørelse

Tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

Roskilde Kommunes Byråd har den 2. juli 2020 og Frederikssund Kommunes Byråd har den 30. juni 2020 besluttet at meddele ny tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede i foråret 2019 kommunens VVM-tilladelse til projektet, og anlægsarbejdet blev standset. Tilladelsen udgør det juridiske grundlag for at anlægsarbejdet kan genoptages og området sikres mod fremtidens stormfloder. Tilladelsen meddeles af både Frederikssund og Roskilde Kommune, da anlægget etableres på begge sider af kommunegrænsen. Tilladelsen kan ikke påklages.

 • Planer
 • Natur
 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
1
jul
Afgørelse

Midlertidig tilladelse til nedsivning af vand fra byggeplads i Vinge By

Frederikssund Kommune har med beføjelse i Miljøbeskyttelseslovens § 19 meddelt midlertidig tilladelse til nedsivning af vand fra byggeplads i Vinge, i forbindelse med etablering af Slots – og Kulturstyrelsens Fællesmagasin.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
30
jun
Afgørelse

Tillæg til Kommuneplan 2017 for etageboliger i Vinge

Byrådet vedtog den 30. juni 2020 Kommuneplantillæg nr. 018 for etageboliger i Vinge.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
29
jun
I høring

Ekspropriation til etablering af regnvandsbassin ved Venslev

Byrådet i Frederikssund Kommune har vedtaget, at der skal etableres et regnvandsbassin syd for Venslev.

 • Natur
 • Miljø
 • 4050 Skibby
26
jun
Afgørelse

Jordvarme - Stubbevej

Vi har givet tilladelse til jordvarme på Stubbevej 13B

 • Miljø
 • 4050 Skibby
25
jun
Afgørelse

Jordvarme - Skovvejen 17A

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Skovvejen 17A i Sønderby

 • Miljø
 • 4050 Skibby
23
jun
Afgørelse

Dispensation til nedgravning af kabel

Dispensation til nedgravning af kabel

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
18
jun
Afgørelse

Godkendelse til husdyrbrug på Tørslevvej 63

Frederikssund Kommune har givet § 16 a godkendelse til Tørslevvej 63 i henhold til husdyrbrugloven.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
17
jun
Afgørelse

Nordsjællands Faldskærmsklub

Nordsjællands Faldskærmsklub har fået dispensation til at bruge flyver i weekends med lige numre i stedet for ulige numre

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
 • 4050 Skibby
17
jun
Afgørelse

Landzonetilladelse til vinterfold og ridebane, Saltsøvej 14B

Landzonetilladelse til vinterfold og ridebane, Saltsøvej 14B

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
16
jun
Afgørelse

Landzonetilladelse til garage, Sigerslevøstervej 14

Landzonetilladelse til garage, Sigerslevøstervej 14

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
16
jun
Afgørelse

Landzonetilladelse til logistikcenter, Hanghøjvej 4

Landzonetilladelse til logistikcenter, Hanghøjvej 4

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
12
jun
Afgørelse

Bemyndigelse til færdsel langs Skindskjoldsrenden i Slangerup

Frederikssund kommune har givet Kajs TV-inspektion bemyndigelse til færdsel langs den rørlagte del af Skindskjoldrenden i Slangerup i uge 28 i forbindelse med vedligehold og tv-inspektion af den rørlagte del af vandløbet.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
8
jun
Afgørelse

Midlertidig tilladelse til at tilslutte grundvand fra kloakeringsarbejde i Skibby til offentlig kloak

Frederikssund Kommune har med beføjelse i Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 meddelt midlertidig tilladelse til at tilslutte grundvand fra tørholdelse af ledningsgrave til offentlig kloak via brønd ved Skibbyvej 54 og brønd ved Selsøvej 22 B, Skibby.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
19
maj
Afgørelse

Landzonetilladelse til hundetræning, Græsevej 1, 3600

Landzonetilladelse til hundetræning, Græsevej 1, 3600

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
19
maj
Afgørelse

Landzonetilladelse til skure mm, Engledsvej 2

Landzonetilladelse til skure mm, Engledsvej 2

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
19
maj
Afgørelse

Landzonetilladelse til læskure, Tornebakke 4, Slangerup

Landzonetilladelse til læskure, Tornebakke 4, Slangerup

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
19
maj
Afgørelse

Landzonetilladelse til bolig og udhus, Bonderupvej 4, Fr.sund

Landzonetilladelse til bolig og udhus, Bonderupvej 4, Fr.sund

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
21
apr
I høring

Forslag til lokalplan 139 og forslag til kommuneplantillæg 016 for boligområder i Vinge

Materialet er i høring til den 19. maj.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund