Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

8
apr
Afgørelse

Jordvarme Havelse Mølle 18

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Havelse Mølle 18.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
6
apr
Afgørelse

Tilladelse til jordvarme

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Lyngbakken 15.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
6
apr
I høring

Forslag til lokalplan 135 for boligområde ved Møllevej i Jægerspris (Elmehøj)

Byrådet vedtog den 2. april 2020 at fremlægge forslag til lokalplan 135 i offentlig høring. Planforslaget er i offentlig høring fra den 6. april 2020 til den 4. maj 2020.

 • Planer
 • 3630 Jægerspris
3
apr
I høring

Ændring af dræn ved anlæg af veje i Vinge

I forbindelse med anlæg af veje og Bassin 301 i Vinge C ønsker Center for By og Landskab, Vej og Trafik at ændre eksisterende drænsystem på området. Anlægsarbejdet er en del af adgangen til Vinge Station.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
2
apr
Afgørelse

Etageboliger på A.C. Hansensvej og Lærkevej

Byrådet vedtog den 2. april 2020 lokalplan 138 og kommuneplantillæg 015 endeligt. 

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
31
mar
I høring

Dræn ved Fællesmagasin, Vinge

I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens byggeri af fællesmagasinet i Vinge ønsker Center for By og Landskab, Vej og Trafik at fjerne eksisterende drænsystem på området.

 • Natur
 • 3600 Frederikssund
27
mar
Afgørelse

Boligområde ved Morbærvænget i Store Rørbæk

Byrådet vedtog 26. februar 2020 at fremlægge Lokalplan 100 Boligområde ved Morbærvænget i Store Rørbæk i offentlig høring.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
27
mar
Afgørelse

Landzonetilladelse til læskur, Smedeengen 4

Landzonetilladelse til læskur, Smedeengen 4

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
27
mar
Afgørelse

Jordvarme Skuldelevvej 44

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til jordvarme på Skuldelevvej 44

 • Miljø
 • 4050 Skibby
25
mar
Afgørelse

Landzonetilladelse til carport med udhus, Kyndbyvej 16

Landzonetilladelse til carport med udhus, Kyndbyvej 16

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
20
mar
Afgørelse

Lovliggørelse af rørlægning af Krogstrupvandløbet

Frederikssund kommune har i dag truffet afgørelse om at lovliggøre rørlægning af en del af Krogstrupvandløbet ved Pagteroldvej i Skibby.

 • Natur
 • 4050 Skibby
6
mar
I høring

Lokalplanforslag 133 og forslag til kommuneplantillæg 012 for boligområde ved Færgevej

Frederikssund Byråd vedtog den 29. januar 2020 at fremlægge lokalplanforslag 133 og forslag til kommuneplantillæg 012 i offentlig høring. Planforslagene er i offentlig høring fra den 6. marts 2020 til 1. maj 2020.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
21
feb
Afgørelse

Dispensation til naturpleje af strandeng ved Østskoven

Dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven til udvidelse af hegning af strandeng ved Østskoven for enden af skovejen, 4050 Skibby.

 • Natur
 • 4050 Skibby
7
feb
Afgørelse

Offentliggørelse af miljøvurdering af lokalplan 134

Frederikssund Kommune har gennemført en ny miljøscreening af lokalplan 134 for et boligområde ved Selsøvej i Skibby.

 • Miljø
 • 4050 Skibby