Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

18
jan
Afgørelse

Tilladelse til etablering af geotekniske boringer på Nygade, Vibevej, Mågevej og Bruhnsvej, 3600 Frederiksssund

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
14
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse til læskur, Venslevleddet 11, Skibby

Landzonetilladelse til læskur, Venslevleddet 11, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
14
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse til stald, Ventevej 6, Skibby

Landzonetilladelse til stald, Ventevej 6, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
12
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse til rytterstue, Ordrupdalsvej 1B, Skibby

Landzonetilladelse til rytterstue, Ordrupdalsvej 1B, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
11
jan
Afgørelse

Tilslutningstilladelse for Jørlunde Østre Vandværk

Frederikssund Kommune meddeler tilslutningstilladelse for filterskyllevand fra Jørlunde Østre Vandværk på Skriverbakken 3A, 3550 Slangerup.

 • Natur
 • Miljø
 • 3550 Slangerup
11
jan
Afgørelse

Tilslutningstilladelse for Græse Vandværk

Frederikssund Kommune meddeler tilslutningstilladelse for filterskyllevand fra Græse Vandværk Græse Bygade 24, 3600 Frederikssund.

 • Natur
 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
10
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse til bolig, Fagerkærsvej 4A, Jægerspris

Landzonetilladelse til bolig, Fagerkærsvej 4A, Jægerspris

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
7
jan
Afgørelse

Oprensning af regnvandsbassin

Frederikssund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning af regnvandsbassin på matr. nr 7000a, Bonderup By, Skibby, som ligger umiddelbart syd for Skibbyvej 9, 4050 Skibby.

 • Natur
 • 4050 Skibby
5
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse til bolig, Sønderbyvej 5B, Skibby

Landzonetilladelse til bolig, Sønderbyvej 5B, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
4
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse til rekreative bakker i hundeskov ved Slangerup

Landzonetilladelse til rekreative bakker i hundeskov ved Slangerup

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
3
jan
Afgørelse

Landzonetilladelse legehuse ved SFO, Sølvkærvej 14, Skibby

Landzonetilladelse legehuse ved SFO, Sølvkærvej 14, Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
2
jan
Afgørelse

Jordvarme - Byvangen 3

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Byvangen 3

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
22
dec
Afgørelse

Oprensning af sø

Frederikssund Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til delvis oprensning af sø på Torpevej 8, Skibby

 • Natur
 • 4050 Skibby
21
dec
I høring

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Roskildevej 7, Jørlunde, Ny boligbebyggelse, Nyt separatkloakeret opland 176

Frederikssund Byråd har på deres møde vedtaget at sende forslag til tillæg til spildevandsplanen: ”Roskildevej 7, Jørlunde, Ny boligbebyggelse, Nyt separatkloakeret opland 176”, i 8 ugers offentlig høring.

 • Planer
 • Natur
 • Miljø
 • 3550 Slangerup
17
dec
Afgørelse

Vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033

Byrådet vedtog den 15. december 2021 Kommuneplan 2021-2033

 • Planer
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
6
dec
Afgørelse

Ikke krav om miljøvurdering i forbindelse med etablering af spildevandsbassin

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
6
dec
I høring

Forslag til lokalplan 123 og kommuneplantillæg 023 for et boligområde ved Roskildevej i Jørlunde og ledsagede miljøvurdering

Plan- og Miljøudvalget vedtog den 30. november 2021 at fremlægge forslag til lokalplan 123 og kommuneplantillæg 023 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra den 6. december 2021 til den 31. januar 2022. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag ledsages af miljøvurdering, der er i offentlig høring i samtidig med planforslagene.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
15
nov
I høring

Naturstrategi 2022-2027 - Udkast til høring

Offentlig høring af Naturstrategi for Frederikssund kommune 2022-2027

 • Natur
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
31
aug
Afgørelse

Tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-anlæg på Skuldelev Vandværk

Tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-anlæg på Skuldelev Vandværk

 • Miljø
 • 4050 Skibby
6
jul
I høring

Bakkelundsvej, Jægerspris – Omlægning af privat fællesvej

Ejeren af ejendommen Bakkelundsvej 5, Jægerspris har søgt om tilladelse til, at omlægge den del af den private fællesvej som forløber på ejendommen, så den rykkes længere væk fra bygningerne.

 • Vej
 • 3630 Jægerspris