Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Emner

Geografiske områder

21
sep
Afgørelse

Terrænregulering ved hørupvej, 3550 Slangerup

Terrænregulering ved hørupvej, 3550 Slangerup

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
21
sep
Afgørelse

Bolig ved Kyndbyvej 16, 3630 Jægerspris

Bolig ved Kyndbyvej 16, 3630 Jægerspris

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
20
sep
Afgørelse

Tilladelse til oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af grundvand på følgende adresser: Svanemosevej 40, 3630 Jægerspris og Femhøjvej 62, 3630 Jægerspris

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
19
sep
Afgørelse

Ny sø og oprensning af eksisterende sø på Vangevej 2 i Skibby

Tilladelse til ny sø og oprensning af eksisterende sø på Vangevej 2 i Skibby

 • Natur
 • 4050 Skibby
14
sep
Afgørelse

boliger, ferielejlighed mm ved Skarndalsvej 12

Landzonetilladelse til boliger, ferielejlighed mm ved Skarndalsvej 12

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
13
sep
Afgørelse

Miljøgodkendelse af Jægerspris Kraftvarme

Frederikssund Kommune har meddelt miljøgodkendelse af Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
12
sep
Afgørelse

Udhus og garage ved Kyndbyvej 52, 3630 Jægerspris

Udhus og garage ved Kyndbyvej 52, 3630 Jægerspris

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
12
sep
Afgørelse

Erhvervsområde i Slangerup

Byrådet har den 30. august 2017 vedtaget lokalplan nr. 114 for Erhvervsområde ved Fabriksvangen, Slangerup og kommuneplantillæg nr. 040 til Kommuneplan 2013-2025.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
11
sep
Afgørelse

Regnbetinget udledning til Marbækrenden

Frederikssund Kommune har den 11.9.2017 meddelt en udledningstilladelse til Vejdirektoratet. Tilladelsen vedrører udledning af vejvand fra Frederikssundsvej ved nyt vejanlæg. Vejvandet renses og forsinkes i nyetableret bassin før det udledes til Marbækrenden via udløb kaldet U9.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
11
sep
Afgørelse

Udhus ved Egernvej 2B, 4540 Skibby

Landzonetilladelse og dispensation til udhus ved Egernvej 2B, 4050 Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
11
sep
Afgørelse

Tilladelse til miljøtekniske A-boringer

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af 6 miljøtekniske A-boringer på Linderupvej 35, 3600 Frederikssund

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
4
sep
Afgørelse

Gyngestativ ved Skovvejen 4C, 4540 Skibby

Landzonetilladelse til gyngestativ ved gadekæret i Sønderby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
4
sep
Afgørelse

Tilladelser til oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af grundvand på følgende adresser: Bonderupvej 9, 4050 Skibby, Tørslevvej 39A, 3630 Jægerspris, Gadehøjvej 5, 3630 Jægerspris (DGU nr. 192.1351) og Gadehøjvej 5, 3630 Jægerspris (DGU nr. 192.1352).

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
4
sep
Afgørelse

Ibrugtagning_Tørslevvej 39A, 3630 Jægerspris_DGU nr 192.1885

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til ibrugtagning af boring (DGU nr. 192.1885) til indvinding af grundvand.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
4
sep
Afgørelse

Udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge

Endeligt vedtaget lokalplan nr. 112 for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge og tilhørende kommuneplantillæg nr. 039 for et udsigtspunkt ved Boulevarden i Vinge.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
31
aug
I høring

Nedlæggelse af en del af Bruhnsvej og Stenværksvej

Nedlæggelse af en del af den offentlige vej, Bruhnsvej, 3600 Frederikssund – litra (7000)”a” Frederikssund Bygrunde og en del af den offentlige vej, Stenværksvej, 3600 Frederikssund - litra (7000)”aq” Frederikssund Bygrunde

 • Vej
 • 3600 Frederikssund
31
aug
I høring

Tillæg spildevandsplan, Strandvangen 2, Frederikssund

Frederikssund Kommune Byråd har d. 31. august 2017 vedtaget at sende forslag til Tillæg til spildevandsplanen: Separatkloakering af udstykning på Strandvangen 2, 3600 Frederikssund i 8 ugers offentlig høring. Tillægget beskriver separatkloakering med nedsivning af regnvand på den kommende udstykning af Strandvangen 2, 3600 Frederikssund.

 • Planer
 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
31
aug
I høring

Nedlægge dele af vejarealet på Sydkajen og Bruhnsvej

Frederikssund Kommune påtænker at nedlægge dele af Sydkajen og Bruhnsvej.

 • Vej
 • 3600 Frederikssund
31
aug
I høring

Nyt boligområde ved Strandvangen i Frederikssund

Byrådet vedtog 30. august 2017 at fremlægge forslag til lokalplan 101 og kommuneplantillæg 032 for boligområde ved Strandvangen i Frederikssund i offentlig høring

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
28
aug
Afgørelse

Landzonetilladelse etablering sø på Ny Øvej 3

Tilladelse til ny sø på Ny Øvej 3, Slangerup

 • Natur
 • 3550 Slangerup
1
aug
Afgørelse

Afgørelse Selsø vådområde projekt

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til ændret afvanding af strandeng - Selsø vådområde projekt.

 • Natur
 • 4050 Skibby
1
aug
Afgørelse

Tilladelse til nedlæggelse og regulering Selsø Hovedgård

Naturgruppen giver tilladelse efter Vandloebslovens § 16, § 17 og § 38 til nedlæggelse af en enkeltmands pumpelag og regulering af en privat vandløbsstrækning som led i realisering af et vådområdeprojekt ved Selsø Slot.

 • Natur
 • 4050 Skibby
26
jul
Afgørelse

Fællesregulativ for vandløbene i Værebro Å-Systemet

Byrådet og de øvrige kommuner i oplandet til Værebro Å-systemet har vedtaget Fællesregulativet for alle offentlige vandløb i Værebro Å-systemet.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
23
jun
I høring

Ny dagligvarebutik i Skibby

Byrådet vedtog den 21. juni 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 111 for ny dagligvarebutik i Skibby i offentlig høring.

 • Planer
 • 4050 Skibby
23
jun
I høring

Nyt boligområde på Strandvej 2 i Frederikssund

Byrådet vedtog den 21, juni 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 109 og kommuneplantillæg nr. 038 for boliger og strandcafé ved Strandvej 2 i Frederikssund i offentlig høring

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
11
maj
Afgørelse

Handleplaner for Natura 2000 områder

Endelig vedtagelse af handleplaner 2016 - 2021 for Natura 2000 områder i Frederikssund Kommune.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby