Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Emner

Geografiske områder

17
okt
I høring

VVM anmeldelses skema Skibby Skov

Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen har i projektgruppen ansøgt om screening af VVM for ny skov ved Skibby.

 • Natur
 • 4050 Skibby
13
okt
Afgørelse

VVM til vejprojekt ved Vinge

VVM til vejprojekt ved Vinge

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
13
okt
Afgørelse

Skurby ved Store Rørbækvej 3A i Frederikssund

Skurby ved Store Rørbækvej 3A i Frederikssund

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
13
okt
Afgørelse

Oprensning og etablering af søer Jægerspris Skydeterræn

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning af 8 søer og landzonetilladelse efter Planlovens §35 til 13 nye søer og 10 stensætninger på Jægerspris Skydeterræn.

 • Natur
 • 3630 Jægerspris
12
okt
Afgørelse

Overdækning og containerplads ved Bygaden 4A i Skibby

Overdækning og containerplads ved Bygaden 4A i Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
10
okt
Afgørelse

Tilladelse oppumpning grundvand erhvervsindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af grundvand på følgende adresser: Nordvejen 8, 4050 Skibby og Linderupvej 2, 3600 Frederikssund.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
 • 4050 Skibby
10
okt
I høring

Indkaldelse af idéer og forslag

Forudgående høring om kommuneplantillæg for ny dagligvarebutik i Skibby nord.

 • Planer
 • 4050 Skibby
6
okt
Afgørelse

Læskur ved Græsevej 8, 3600 Frederikssund

Læskur ved Græsevej 8, 3600 Frederikssund

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
6
okt
Afgørelse

Skur ved Strandvejen 11, 4050 Skibby

Skur ved Strandvejen 11, 4050 Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
6
okt
Afgørelse

Legeplads ved Tørslevvej 31, 3630 Jægerspris

Legeplads ved Tørslevvej 31, 3630 Jægerspris

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
6
okt
Afgørelse

Læskur ved Skarndalsvej 12, 3630 Jægerspris

Læskur ved Skarndalsvej 12, 3630 Jægerspris

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
4
okt
Afgørelse

Tilladelse oppumpning grundvand erhvervsindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af grundvand på følgende adresser: Vestervej 35, 4050 Skibby Skibby og Fagerholtvej 21, 4050 Skibby.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
4
okt
Afgørelse

Byggeri: Husstandsmølle ved Beckersvej 41, 3630 Jægerspris

Landzonetilladelse til en husstandsvindmølle på 24,5 m.

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
3
okt
Afgørelse

Tilladelse oppumpning grundvand erhvervsindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af grundvand på følgende adresser: Sømer Skovvej 1, 4050 Skibby, Bavnen 17, 4050 Skibby, Toftegaardsvej 81, 3630 Jægerspris og Hammer Bakke 1, 4050 Skibby

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
29
sep
Afgørelse

Pedersholmparken 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 115 for Pedersholmparken 10 og kommuneplantillæg nr. 041

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
28
sep
Afgørelse

Ny dagligvarebutik i Skibby

Byrådet har den 27. september 2017 endeligt vedtaget lokalplan 111 for ny dagligvarebutik i Skibby.

 • Planer
 • 4050 Skibby
27
sep
Afgørelse

Miljøgodkendelse, Vestforbrænding Frederikssund

Frederikssund Kommune har meddelt revurderet miljøgodkendelse til Vestforbrænding Frederikssund, Strandvangen 15

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
21
sep
Afgørelse

Terrænregulering ved hørupvej, 3550 Slangerup

Terrænregulering ved hørupvej, 3550 Slangerup

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
21
sep
Afgørelse

Bolig ved Kyndbyvej 16, 3630 Jægerspris

Bolig ved Kyndbyvej 16, 3630 Jægerspris

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
20
sep
Afgørelse

Tilladelse til oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til oppumpning af grundvand på følgende adresser: Svanemosevej 40, 3630 Jægerspris og Femhøjvej 62, 3630 Jægerspris

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
19
sep
Afgørelse

Ny sø og oprensning af eksisterende sø på Vangevej 2 i Skibby

Tilladelse til ny sø og oprensning af eksisterende sø på Vangevej 2 i Skibby

 • Natur
 • 4050 Skibby
31
aug
I høring

Nedlæggelse af en del af Bruhnsvej og Stenværksvej

Nedlæggelse af en del af den offentlige vej, Bruhnsvej, 3600 Frederikssund – litra (7000)”a” Frederikssund Bygrunde og en del af den offentlige vej, Stenværksvej, 3600 Frederikssund - litra (7000)”aq” Frederikssund Bygrunde

 • Vej
 • 3600 Frederikssund
31
aug
I høring

Nedlægge dele af vejarealet på Sydkajen og Bruhnsvej

Frederikssund Kommune påtænker at nedlægge dele af Sydkajen og Bruhnsvej.

 • Vej
 • 3600 Frederikssund
31
aug
I høring

Nyt boligområde ved Strandvangen i Frederikssund

Byrådet vedtog 30. august 2017 at fremlægge forslag til lokalplan 101 og kommuneplantillæg 032 for boligområde ved Strandvangen i Frederikssund i offentlig høring

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
31
aug
I høring

Tillæg spildevandsplan, Strandvangen 2, Frederikssund

Frederikssund Kommune Byråd har d. 31. august 2017 vedtaget at sende forslag til Tillæg til spildevandsplanen: Separatkloakering af udstykning på Strandvangen 2, 3600 Frederikssund i 8 ugers offentlig høring. Tillægget beskriver separatkloakering med nedsivning af regnvand på den kommende udstykning af Strandvangen 2, 3600 Frederikssund.

 • Planer
 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
28
aug
Afgørelse

Landzonetilladelse etablering sø på Ny Øvej 3

Tilladelse til ny sø på Ny Øvej 3, Slangerup

 • Natur
 • 3550 Slangerup
1
aug
Afgørelse

Afgørelse Selsø vådområde projekt

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til ændret afvanding af strandeng - Selsø vådområde projekt.

 • Natur
 • 4050 Skibby
1
aug
Afgørelse

Tilladelse til nedlæggelse og regulering Selsø Hovedgård

Naturgruppen giver tilladelse efter Vandloebslovens § 16, § 17 og § 38 til nedlæggelse af en enkeltmands pumpelag og regulering af en privat vandløbsstrækning som led i realisering af et vådområdeprojekt ved Selsø Slot.

 • Natur
 • 4050 Skibby
26
jul
Afgørelse

Fællesregulativ for vandløbene i Værebro Å-Systemet

Byrådet og de øvrige kommuner i oplandet til Værebro Å-systemet har vedtaget Fællesregulativet for alle offentlige vandløb i Værebro Å-systemet.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
23
jun
I høring

Ny dagligvarebutik i Skibby

Byrådet vedtog den 21. juni 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 111 for ny dagligvarebutik i Skibby i offentlig høring.

 • Planer
 • 4050 Skibby
23
jun
I høring

Nyt boligområde på Strandvej 2 i Frederikssund

Byrådet vedtog den 21, juni 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 109 og kommuneplantillæg nr. 038 for boliger og strandcafé ved Strandvej 2 i Frederikssund i offentlig høring

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
11
maj
Afgørelse

Handleplaner for Natura 2000 områder

Endelig vedtagelse af handleplaner 2016 - 2021 for Natura 2000 områder i Frederikssund Kommune.

 • Natur
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby