Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

13
feb
Afgørelse

Stald - Slangerup Overdrev 11

Landzonetilladelse og dispensation fra husdyrbrugloven til stald på Slangerup Overdrev 11, 3550 Slangerup

 • Byggeri
 • Miljø
 • 3550 Slangerup
11
feb
Afgørelse

Opland 307-309 og ændret spildevandstracé i Vinge By

Udkast til tillæg til spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring. Teknisk Udvalg besluttede på deres møde den 6. februar 2019 at vedtage tillægget endeligt.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
8
feb
Afgørelse

Jordvarme - Lille Rørbækvej 9

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Lille Rørbækvej 9.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
8
feb
Afgørelse

Terrænregulering - Slangerup Overdrev 8

Landzonetilladelse til opfyldning af en banegrav på Slangerup Overdrev 8, 3550 Slangerup

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
8
feb
Afgørelse

Regnvandsbed på Bakkesvinget 2

Landzonetilladelse til lovliggørelse af et regnvandsbed på Bakkesvinget 2, 4050 Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
7
feb
Afgørelse

Tilladelse til A-boringer og midlertidig indvindingstilladelse

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til A-boringer og midlertidig indvindingstilladelse på Rosendalsvej 5, 3630 Jægerspris og Hovedgaden 79, 4050 Skibby.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
7
feb
Afgørelse

Tilladelse til jordvarme

Vi har givet tilladelse til jordvarme på Rugvænget 12 i Frederikssund

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
6
feb
I høring

Etagebyggeri ved Jernbanegade

Byrådet vedtog den 30. januar 2019 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 010 for etagebyggeri ved Jernbanegade i offentlig høring.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
5
feb
Afgørelse

Udstykning på Selsøvej 30B, 4050 Skibby

Landzonetilladelse til udstykning af et vådområde på Selsøvej 30B, 4050 Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
1
feb
Afgørelse

Regnvandsbassin i Venslev

Det fremgår af Frederikssund Kommunes spildevandsplan, at der skal etableres et bassin i Venslev for at forebygge oversvømmelser, samt for at forsinke og rense overfladevandet, før det afledes til Venslevgrøften.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
1
feb
Afgørelse

Omlægning af Neder Dråby renseanlæg og etablering af pumpestation

Frederikssund Kommune har d. 1. februar 2019 afgjort, at omlægning af Neder Dråby renseanlæg og etablering af pumpestation på Smedetoften 6, 3630 Jægerspris, ikke er VVM-pligtigt.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
30
jan
Afgørelse

Tilladelse til A-boring og midlertidig indvindingstilladelse

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til A-boring og midlertidig indvindingstilladelse på Hammer Bakke 19, 4050 Skibby

 • Miljø
 • 4050 Skibby
29
jan
Afgørelse

Institution på Hovedgaden 79, 4050 Skibby

Landzonetilladelse til at ændre stuehuset på Hovedgaden 79, 4050 Skibby til institution.

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
29
jan
Afgørelse

Vandboring på Hammer Bakke 19, 4050 Skibby

Lovliggørelse af vandboring etableret på Hammer Bakke 19, 4050 Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
28
jan
I høring

Ændring af regulativ for husholdningsaffald

Teknisk Udvalg vedtog den 16. januar 2019 at fremlægge forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald i høring.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
25
jan
Afgørelse

Anneks på J. F. Willumsens Vej 38, 3600 Frederikssund

Annekset indrettes i en tidligere driftsbygning

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
25
jan
Afgørelse

Oppumpet grundvand fra Lystrupvej 20-22 i Slangerup

Frederikssund Kommune har den 23. januar 2019 meddelt tilladelse til, at oppumpet vand fra to moniteringsboringer på matrikel nr. 7g og 7h, Slangerup By, Slangerup, midlertidigt kan tilsluttes kloak. Boringerne er beliggende Lystrupvej 20-22, 3550 Slangerup.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
25
jan
Afgørelse

Tillæg til indvindingstilladelse Femhøj Vandværk

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til større sænkning af grundvandsspejlet som følge af indvindingen på Femhøj Vandværk.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
25
jan
Afgørelse

Udvidelse af ridebane på Kirsebærvænget 34, 3600 Frederikssund

Ridebanen bliver udvidet med 20m x 60 m.

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
21
jan
Afgørelse

Ændrede flyvetider for Nordsjællands Faldskærmsklub

Frederikssund Kommune har givet Nordsjællands Faldskærmsklub dispensation til at flyve i weekends med lige numre.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
18
jan
Afgørelse

Dispensation til naturpleje på Jægerspris Skydeterræn

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til naturpleje af overdrev på Jægerspris Skydeterræn.

 • Natur
 • 3630 Jægerspris
16
jan
Afgørelse

Handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019-2021

Teknisk Udvalg har vedtaget kommunens handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019-2021.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
16
jan
I høring

Færgevej 61, 3600 Frederikssund

Plan- og Miljøudvalget vedtog den 15. januar 2019 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 007 for Færgevej 61 i Frederikssund i offentlig høring.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
14
jan
I høring

Nedrivning af hus på Fasanvej 9, 3600 Frederikssund

Ejer har søgt om at nedrive det bevaringsværdige hus på Fasanvej 9.

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
28
dec
Afgørelse

Enfamiliehus på Græse Bygade 14, 3600 Frederikssund

Enfamiliehus på Græse Bygade 14, 3600 Frederikssund

 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
21
dec
Afgørelse

Stuehus og oplag ved Venslev Huse 9, 4050 Skibby

Stuehus med have samt oplagsplads til landbruget - Venslev Huse 9, 4050 Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby