Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Plan, Vej, Byg og Miljø

Her finder du høringer, tilladelser og afgørelser om planlægning, vej, byggeri og miljø i Frederikssund Kommune. Datoerne i oversigten viser, hvornår høringen eller afgørelsen er offentliggjort.

Kategori

Emner


Geografiske områder

7
dec
Afgørelse

Hal ved Bredagervej 9, 4050 Skibby

Hal ved Bredagervej 9, 4050 Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
6
dec
Afgørelse

Oprensning af sø, Saltsøvej Skibby

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til oprensning af sø på Saltsøvej 18A, 4050 Skibby.

 • Natur
 • 4050 Skibby
5
dec
Afgørelse

Lokalplan for Kvinderup

Plan- og Miljøudvalget vedtog den 4. december 2018 at vedtage lokalplan 118 for Kvinderup.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
4
dec
Afgørelse

Kultur- og havnebad endelig vedtaget

Byrådet har den 28. november 2018 endeligt vedtaget lokalplan 113 for Kultur- og havnebad. Forslag til lokalplan 113 har til formål at give mulighed for at opføre et kultur- og havnebad.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
3
dec
Afgørelse

Jordvarme - Rønøvej 9, Gerlev

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Rønøvej 9 i Gerlev.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
3
dec
Afgørelse

Tilladelse til Kystbeskyttelse ved Haldor Topsøe

Frederikssund kommune giver hermed tilladelse til kystbeskyttelse i form af dige og højvandmur, kombineret med højvandsskot.

 • Planer
 • Natur
 • 3600 Frederikssund
30
nov
Afgørelse

Midlertidig tilslutning af vand fra underjordisk sikringsrum

Frederikssund Kommune har d. 30. november 2018 meddelt tilladelse til at tilslutte forurenet overfladevand fra et underjordisk sikringsrum på Vestergade 5, 4050 Skibby, til spildevandskloak.

 • Miljø
 • 4050 Skibby
29
nov
Afgørelse

Jordvarme Søgade 13

Frederikssund Kommune har givet tilladelse til jordvarme på Søgade 13 i Venslev

 • Miljø
 • 4050 Skibby
27
nov
Afgørelse

Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden ved råstofindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til sænkning af grundvandsstanden som følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet samt tilladelse til indvinding af overfladevand til støvbekæmpelse på Hørupvej 2, 3600 Frederikssund.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
26
nov
Afgørelse

Ridebane og byggeri ved Kirkevej 20A+B, Jægerspris

Ridebane og byggeri ved Kirkevej 20A+B, Jægerspris

 • Byggeri
 • 3630 Jægerspris
26
nov
Afgørelse

Sommerhus, hønsehuse og hestepension ved Jørlunde Overdrev 7+9

Sommerhus, hønsehuse og hestepension ved Jørlunde Overdrev 7+9

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
20
nov
Afgørelse

Udhus ved Svanholm Skovhavevej 3, 4050 Skibby

Udhus ved Svanholm Skovhavevej 3, 4050 Skibby

 • Byggeri
 • 4050 Skibby
14
nov
Afgørelse

Carport og læskur ved Kvinderupvej 15, 3550 Slangerup

Carport og læskur ved Kvinderupvej 15, 3550 Slangerup

 • Byggeri
 • 3550 Slangerup
17
okt
Afgørelse

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby.

 • Planer
 • 4050 Skibby
2
okt
Afgørelse

Ændring af Klydesø på Eskilsø

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 og landzonetilladelse til naturforbedring af Klydesø på Eskilsø.

 • Natur
 • Byggeri
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
13
sep
I høring

Bevaringsværdier i den historiske del af Slangerup

Det er vigtigt at værne om kulturarven i den historiske del af Slangerup. Kulturmiljøet og bygningerne fortæller historien om byens udvikling gennem tiderne og giver bydelen identitet og borgere et tilhørsforhold. Et kommuneplantillæg og en lokalplan skal bidrage til at sikre og videreføre bevaringsværdierne.

 • Planer
 • 3550 Slangerup