Frederikssund Kommunes logo

Budget 2022

Budgetaftale:

Det er et enigt Byråd i Frederikssund Kommune, som står bag den netop indgåede budgetaftale for 2022 – 2025. Med aftalen om budget 2022-2025 er partierne enige om, at det også fremover skal være attraktivt for alle borgere, virksomheder og medarbejdere at bo, leve og arbejde i Frederikssund Kommune.

Budgettet vil blive endeligt vedtaget af Byrådet den 29. september.

Du kan læse mere om selve budgetaftalen, samt tilblivelsen af budgettet nedenfor.

Tilblivelsen af budget 2022:

Offentlig høring:

Der har været afholdt en offentlig høring i perioden 23. august til 5. september.
Se det samlede høringsmateriale, omtale af det afholdte borgermøde, samt de modtagne høringssvar.  

Politisk tidsplan for det videre budgetarbejde:

Politisk tidsplan:

  • 22. september - Økonomiudvalgets 2. behandling
  • 29. september - Byrådets 2. behandling