Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Asbestholdigt affald

Håndtering af asbestholdigt affald kræver særlig opmærksomhed på arbejdsmiljø og risikoen for spredning af asbestfibre til nær-miljøet. Du skal sikre dig, at du overholder bestemmelserne i Asbestbekendtgørelsen. Bestemmelserne er også gældende, når arbejdet udføres privat. 

Asbestholdigt affald skal altid anmeldes til kommunen. Du anmelder affaldet i selvbetjeningsløsningen bygningsaffald.dk (kræver NemID).

I anmeldelsen bliver du bedt om at tage stilling til:

  • Hvilken type asbest, der er tale om?
  • Hvor meget affaldet vejer?
  • Hvor affaldet stammer fra?
  • Hvornår arbejdet foretages? 

Efter modtagelse af anmeldelsen, sender kommunen en anvisning, som skal medbringes til modtageanlægget.  

Asbest affald inddeles i tre typer

1. Stærkt støvende asbest

Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende.

Skal opbevares i befugtet tilstand i egnet, lukket og tæt emballage.

Emballagen skal mærkes ASBEST.

2. Asbestholdigt affald, der kan støve

Eksempelvis bløde lofts- og vægplader eller knækkede eternittagplader. Affaldet skal opbevares i befugtet tilstand og være overdækket, så støv til omgivelserne hindres.

3. Ikke støvende asbestaffald

Hele eternitplader og lignende, hvor asbesten er fast bundet

Modtageanlæg

Type 1 anvises normalt til:

Smoka Modtagecenter Tåstrup
Lerager 1
2630 Tåstrup
Tlf. 33 22 32 37

Type 2 og 3 anvises normalt til:

AV Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre
Tlf. 37 77 15 99
Asbestaffald modtages kun torsdage fra 7 -14.

Type 3 kan også anvises til en af kommunens genbrugspladser, hvis der er tale om mindre mængder.