Frederikssund Kommunes logo

Skiltning i erhvervs- og håndværksområder

Frederikssund kommune har for større erhvervs- og håndværksområder opsat blå skilte med en oversigt over virksomhederne i det pågældende område. Frederikssund Kommune står for at ajourføre disse skilte.

Blåt erhvervsskilt med firmanavne. Foto: Frederikssund Kommune.

Hvis du ønsker at dit firmas navn skal fremgå på et erhvervsskilt, bedes du udfylde nedenstående formular og trykke ”Send”.

Prisen er et engangsbeløb på kr. 4.000,00 ex. moms.

Beløbet dækker op- og nedtagning af firmaskilt samt administration. Når virksomheden fraflytter eller af anden årsag ikke længere måtte ønske skiltning, tages skiltet ned uden ekstra beregning.

Når Frederikssund kommune har modtaget den udfyldte formular, bliver der fremsendt en faktura digitalt til virksomheden. Når beløbet er indbetalt, vil firmaskiltet blive bestilt og opsat.

Oplysningerne kan også sendes som almindelig post til:

Frederikssund Kommune
Kongensgade 18
3550 Slangerup
Att.: Sune Kohl Bomholt Rasmussen

Følgende erhvervsområder er omfattet:

  • Jægerspris/Skibby: Skuldelev, Hyllestedvejen, Skibby Vest, Skibby Nord.
  • Slangerup: Raasigvangen, Håndværkervangen, Banegraven, Fabriksvangen.
  • Frederikssund: Frederiksværkvej, Vølundsvej, Elsenbakken, Holmensvej, Pedersholmparken, Korshøj, Centervej.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at rette henvendelse til erhvervskonsulenten i Teknik, Erhverv og IT, Sune Kohl Bomholt Rasmussen, tlf.: 23 44 04 55.

Samtykke

Løs ovenstående opgave for at bevise at du ikke er en spam-robot

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Oplysningspligt

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere John Larsen og/eller Jakob Sønderlund Sørensen via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne besvare denne henvendelse om skiltning.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.