Frederikssund Kommunes logo

Forskrift for opbevaring af miljøfremmede stoffer

Forskriften gælder for alle virksomheder og landbrug i Frederikssund Kommune, som ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomhed.

Hvis en virksomhed er omfattet af andre bekendtgørelser, som har bestemmelser om opbevaring og håndtering af olier og kemikalier, er det disse der gælder. Reglerne i denne bekendtgørelse skal som minimum være opfyldt.

Forskriften omfatter både råvarer, færdigvarer og affald, der er klassificeret som farligt.

Forskriften findes i sin helhed