Frederikssund Kommunes logo

Asbestholdigt affald

Håndtering af asbestholdigt affald kræver særlig opmærksomhed på arbejdsmiljø og risikoen for spredning af asbestfibre til nær-miljøet. Du skal sikre dig, at du overholder bestemmelserne i Asbestbekendtgørelsen. Bestemmelserne er også gældende, når arbejdet udføres privat. 

Asbestholdigt affald skal altid anmeldes til kommunen. Du anmelder affaldet i selvbetjeningsløsningen bygningsaffald.dk (kræver MitID).

I anmeldelsen bliver du bedt om at tage stilling til:

  • Hvilken type asbest, der er tale om
  • Hvor meget affaldet vejer
  • Hvor affaldet stammer fra
  • Hvornår arbejdet foretages 

Efter modtagelse af anmeldelsen, sender kommunen en anvisning, som skal medbringes til modtageanlægget.  

Asbest affald inddeles i tre typer

1. Stærkt støvende asbest

Eksempelvis asbeststøv og støvende asbestholdigt affald såsom filtre og isoleringsmateriale.

Affaldet skal opbevares i befugtet tilstand i en egnet, lukket og tæt emballage, eksempelvis kraftig plastfolie lukket med tape. Emballagen skal mærkes ASBEST.

2. Asbestholdigt affald, der kan støve

Eksempelvis bløde lofts- og vægplader eller knækkede eternittagplader.

Affaldet skal opbevares i befugtet tilstand og være overdækket, så støv til omgivelserne hindres.

3. Ikke støvende asbestaffald

Eksempelvis hele eternittagplader og eternitsokkelplader. Knækkede plader betragtes som type 2.

Affaldet skal overdækkes ved transport. Ved aflevering på en genbrugsplads gælder endvidere, at affaldet skal være emballeret i lufttæt, klar plast. Genbrugspladserne modtager kun op til 10 eternitplader pr. projekt. Ved større mængder anvises affaldet direkte til deponianlæg. 

Modtageanlæg

Smoka Modtagecenter Tåstrup

Lerager 1
2630 Tåstrup
Tlf. 33 22 32 37

Kan modtage type 1.

AV Miljø

Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre
Tlf. 36 77 15 99 

Kan modtage type 2 og 3.

Genbrugspladsen

Type 3 kan også anvises til en af kommunens genbrugspladser. Dog kun op til 10 plader pr. projekt. 

Bemærk, ved aflevering på genbrugspladsen skal type 3 afleveres emballeret i lukket og tæt emballage, eksempelvis kraftig plastfolie lukket med tape. Kravet gælder også hele tagplader.