Frederikssund Kommunes logo

Søger du job?

Når du er blevet ledig, kan du søge om dagpenge eller kontanthjælp. Det har betydning, om du er medlem af en a-kasse eller ikke er medlem af en a-kasse.

Er du nyuddannet, i opsigelsesperiode eller modtager du ikke nogen ydelser kan du henvende dig i job og borgercentret.

Medlem af A-kasse (Dagpenge)

Du kan få dagpenge, hvis du er ledig, medlem af en a-kasse og står til rådighed for arbejds­markedet. Det er din a-kasse, der udbetaler dagpenge og vurderer, om du er til rådighed for arbejds­markedet. Det vil sige, om du søger job - ofte og bredt nok. Har du spørgsmål til dine dagpenge, skal du kontakte din a-kasse.

Du kan læse mere på jobnet.dk.

Kontanthjælp/uddannelseshjælp

Du kan søge om hjælp, hvis du er meldt ledig i jobcenteret. Du skal starte med at melde dig ledig via jobnet.dk. Når du har oprettet en profil og meldt dig ledig, vil du modtage en kvittering. I Frederikssund kommune behøver du ikke møde fysisk op på rådhuset.

Du skal i stedet gøre følgende:

Hvis du bliver ledig og ikke er berettiget til dagpenge, kan der være mulighed for, at du kan få enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det er din alder, der afgør, hvilken ydelse du kan få:

  • Er du under 30 år skal du henvende dig i Ungekontakten, som sammen med dig vil afklare, om du er berettiget til at få uddannelseshjælp.

  • Er du over 30 år, skal du via borger.dk fremsende en digital ansøgning om kontanthjælp.
    Når kommunen modtager din ansøgning, vil du automatisk blive indkaldt til en visitationssamtale inden for 7 hverdage, hvorefter det afklares, om du er berettiget til at få udbetalt kontanthjælp.

Har du ikke MitID, kan du kontakte kommunens Callcenter for aftale om udlevering af en fysisk blanket til udfyldelse og aflevering i kommunens postkasse.

Du kan finde mere information om kontanthjælp/uddannelseshjælp på borger.dk.