Frederikssund Kommunes logo

Sygemeldt – Hvad så?

Hvad skal du gøre hvis du er sygemeldt?

Hvis du bliver syg, har du i nogle tilfælde ret til sygedagpenge. Som sygemeldt lønmodtager har du enten ret til løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller sygedagpenge fra kommunen, hvis du opfylder visse beskæftigelseskrav op til sygemeldingen.

Som sygemeldt ledig med ret til dagpenge overgår du til sygedagpenge fra kommunen, hvis du er sygemeldt i mere end 14 dage.

Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal Jobcentret følge op på din situation og støtte dig i at komme tilbage til dit arbejde eller på anden måde bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du har pligt til at medvirke til, at din sygemelding bliver så kort som muligt

Du kan også læse mere på jobnet.dk