Frederikssund Kommunes logo

Støtte til køb af bil

Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få støtte fra Kommunen til køb af bil.

Hvis du vil søge støtte til køb af bil, kan du søge digitalt eller du kan udfylde et ansøgningsskema.

Forudsætningerne for at få støtte til køb af en bil er, at den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad forringer din evne til at færdes eller i væsentlig grad gør det vanskeligt at opnå eller fastholde et arbejde eller en uddannelse uden brug af bil.

Støtten ydes som et rentefrit lån til den billigst egnede bil.

Du kan få flere informationer i kommunens kvalitetsstandard for støtte til køb af bil.  

Parkeringskort (invalideskilt)

Du kan søge om et handicapparkeringskort hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice, som kan kontaktes på tlf.: 36 75 17 93. Læs mere om parkeringskortet.

BroBizz Handicap

Du kan søge Danske Handicaporganisationer om at få rabat, når du skal over Storebælt. Læs mere om BroBizz ordningen.

Læs mere om parkeringskort og BroBizz.