Frederikssund Kommunes logo

Brugerstyrede dagcentre

Dagcentrene styres af brugerne selv, og er ikke bemandet med personale.

Tilbuddet er rettet mod ældre, som er selvhjulpne. Centrene byder på mange forskellige aktiviteter, og du er velkommen til at komme forbi og tale med brugerne.

Oversigt over brugerstyrede dagcentre

Ældrecentret Nyvej 7B
4050 Skibby
Telefon 47 35 21 83

Tolleruphøjs åbne dagcenter
Roskildevej 160 A
3600 Frederikssund
Brugerrådet kan kontaktes via omsorgscenteret. Telefon 47 35 31 00

Lundebjerggård
Lundevej 48
3600 Frederikssund
Telefon 47 36 10 10

Mødestedet Parkvej
Parkvej 2  
3630 Jægerspris
Telefon 47 56 10 15

Aktivitetshuset Kongshøj
Kannikestræde 2 C
3550 Slangerup
Telefon 47 33 38 12