Frederikssund Kommunes logo

Høring af ny sundhedspolitik

Social- og sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune sender nu udkast til Sundhedspolitik 2022-2026 i offentlig høring.

Kommunens kommende sundhedspolitik har titlen ”Sammen om sundhed”. At være ’sammen om sundhed’ er et særdeles vigtigt element i politikken.

Her kan du læse udkastet til sundhedspolitik 2022-2026

Du har nu mulighed for at kommentere på sundhedspolitikkens indhold og ikke mindst komme med yderligere input hertil.

 Bemærk at sidste frist for afgivelse af høringssvar er den 5. november 2021, og at alle høringssvar vil blive offentligt tilgængelige.

 Høringssvarene bliver behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. november 2021.