Frederikssund Kommunes logo

Lejevilkår

for Græse Gamle Skole, Skolevej 21, 3600 Frederikssund

Græse Gamle Skole anvendes til en lang række aktiviteter af foreninger i Frederikssund Kommune.

Hvis skolen ikke er optaget af foreningsaktiviteter, er det muligt for privatpersoner at leje eventuel overskudskapacitet i weekender og på helligdage.

Skolen kan kun lejes af personer, der er myndige og bosiddende i Frederikssund Kommune. Skolen må ikke fremlejes, f.eks. af lejer.

Skolen udlejes ikke til ungdomsfester, herunder fødselsdage for unge under 25 år, skole- og gymnasiefester og firmafester. Ved overtrædelse af denne bestemmelse, kan lejemålet afsluttes øjeblikkeligt og uden varsel. Den indbetalte leje refunderes ikke ved overtrædelse, ligesom lejeren vil blive afkrævet eventuelle merudgifter som overtrædelsen medfører, herunder for eksempel tilkaldevagt m.m.

Et brugerråd, bestående af repræsentanter fra de lokale foreninger, forestår den daglige drift af skolen i samarbejde med Frederikssund Kommune.

Lejeperiode

Lokalerne - sal, lille stue og køkken - udlejes samlet i weekender (fredag, lørdag og søndag) og på helligdage - dog ikke nytårsaften.

Et lejemål begynder kl. 10.00 og slutter kl. 7.00 dagen efter sidste lejedag.

Lejer er forpligtet til at overholde de aftalte tidspunkter for lejemålet. Overskrides tiden, opkræves yderligere leje for 1 dag.

Skolen kan lejes ½ dag på hverdage til mindesammenkomst, hvis det er foreneligt med husets øvrige aktiviteter.

Ansøgning om leje

Kan kun ske via Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Ledige weekender og helligdage fremgår af hjemmesiden. Ansøgningen besvares inden for 10 arbejdsdage.

Kan ansøgningen imødekommes, modtager lejer faktura på lejebeløbet snarest herefter. Betalingsfrist er 30 dage. Indbetales lejebeløbet ikke rettidigt, bortfalder reservationen uden varsel.

Kvittering for betalt lejemål skal forevises på forlangende.

Priser 2024

½ dag            1.301 kr. - kun mindesammenkomst.
2 dage           3.374 kr.
3 dage           4.984 kr.

Ekstra opkrævning

Erstatning for eventuelt ødelagt inventar, udendørseffekter m.v. sker efter regning.

Afleveres lokalerne ikke i samme stand som ved lejemålets start, vil der blive opkrævet ekstra betaling for nødvendig oprydning og/eller rengøring.

Annullering af lejemål

Ved annullering op til 1 måned før lejemålets start tilbagebetales det fulde lejebeløb. Ved senere annullering tilbagebetales lejebeløbet fratrukket 500 kr.